Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 


Titles of dance descriptions (?) -
Odori keiyo gedai jin

prints


last updated:

new pictures: 10/23/03

 

new information: 03/16/06

 

Thumbnails

 

Images

Data

 

signature: Toyokuni ga
actors: nd, Ichikawa Ichizō III (twice), Arashi Kanjūrō II (?), Nakamura Fukusuke I

roles: xx Shichibei, Nichikan, Denkichi, Okan baba, sanzoku Murasaki Saku jitsuha Deirasumaru

play: Tokini minna Minobu no goriyaku

size: ōban
date: 8/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3277

signature: Toyokuni ga
actors: Bando Hikosaburō III, Arashi Hinasuke II

roles: Dairyo (?) Hisayoshi (大領久吉), Ishikawa Goemon

play: Sanmon Gosan no Kiri

size: ōban
censor seal: aratame
date: 6/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3306
signature: Toyokuni ga
actors: Nakamura Denkurō II, Sawamura Sōjūrō III, Nakamura Torazō, Ichikawa Omezō I

roles: Umeaomaru, Sakuramaru, Matsuomaru, Shihei

play: Sugawara denju tenarai kagami

size: ōban
censor seal: aratame
date: 1/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3267
signature: Toyokuni ga
actors: Nakamura Tsuruzō I, Ichikawa Danjūrō VIII, Bandō Shuka I

roles: unknown, Miyagi Asojirō, Akizuki musume Miyuki

play: Eiri shōsetsu Asagao monogatari

size: ōban
censor seal: aratame
date: 12/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3259
signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Ebizo V, Ichikawa Kuzo II, Ichikawa Danjuro VIII, Iwai Kumesaburo III

roles: ?

play: Nobori goi taki no Shirahata

size: ōban
censor seal: aratame
date: 12/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3297
  signature: Toyokuni ga
actors: Sawamura Tossho II, Ichikawa Kuensaburo I (?), Arashi Koroku V (?), Kataoka Gato II

roles: ?

play: Sanzeso nishiki bunsho

size: ōban
censor seal: aratame
date: 7/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3276
signature: Toyokuni ga
actors: Kataoka Gato II, Ichikawa Dannosuke V, nd, Iwai Kumesaburo III

roles: Ikoma Kojiro, Jinpachi nyobo Okiku, kaburo Yukari, keisei Segawa

play: Hito kana deko dakara Soga

size: ōban
censor seal: aratame
date: 10/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3288
signature: Toyokuni ga
actors: Arashi Hinasuke II, Arashi Sanya I, Segawa Kikunojo III

roles: Akita Jonosuke, Asahara Sanjiro, unread (川仙女房白妙)

play: ?

size: ōban
censor seal: aratame
date: 1/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3269
  signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Danjuro VIII, Nakamura Kantaro, Bando Shuka I

roles: ?

play: Shinpan koshi no shiranami

size: ōban
censor seal: aratame
date: 11/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3299
  signature: Toyokuni ga
actors: Onoe Kikujiro II, Sawamura Chojuro V, Bando Shuka I

roles: Tsurifune no Sabu, Kurobei Okaji, Issun-jima Otatsu

play: Shinzo Tsurifune kidan

size: ōban
censor seal: aratame
date: 12/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3296
  signature: Toyokuni ga
actors: Nakamura Nakazo I, Ichikawa Yaozo II, Ichikawa Komazo II

roles: Kudô Suketsune, Soga Gorô Tokimune and Soga Jűrô Sukinari

play: Kagami gaike omokage Soga

size: ōban
censor seal: aratame
date: 6/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3257
  signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Yaozo III, Iwai Hanshiro IV, Ichikawa Monnosuke II

roles: ?

play: Edo no hana Mimasu Soga

size: ōban
censor seal: aratame
date: 4/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3258
  signature: Toyokuni ga
actors: Nakamura Utaemon IV, Onoe Kikujiro II

roles: mushashugyo no Eishi (?) Koboku Oriemon, onna tozoku Asami

play: Takagi Oriemon budojitsu roku

size: ōban
censor seal: aratame
date: 1/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3260
  signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Kodanji IV, Kawarazaki Gonjuro I, Iwai Kumesaburo III

roles: Yoru Sobari Sobei, xx Hannojo, Sobei musume Ohana

play: Kanadehon suzuri no Takashima

size: ōban
censor seal: aratame
date: 1/1858
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3261
  signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Danzo VI, Nakamura Fukusuke I, Iwai Kumesaburo III

roles: Onizo, Yaezakura no Saiza, Okoma

play: Myoto musubi musume hyōbanki

size: ōban
censor seal: aratame
date: 4/1858
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3262
signature: Toyokuni ga
actors: Nakayama Ichizo, Ichikawa Danjuro VIII, Onoe Baiko IV

roles: Izuzuya banto Tohachi, Kirare no Yosa (Yosaburo), Yokogushi Otomi

play: Yowa nasake ukina no yokoguchi

size: ōban
censor seal: aratame
date: 11/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3263
  signature: Toyokuni ga
actors: Sawamura Sojuro III, Segawa Kikunojo III, Kataoka Nizaemon VII

roles: Geisha Koman, Katsuma Gengobei, Sasano Sangobei (at top)

play: Godairiki koi no fujime

size: ōban
censor seal: aratame
date: 4/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3264
  signature: Toyokuni ga
actors: Matsumoto Koshiro IV, Nakamura Nakazo I

roles: Watanabe Saemon Wataru (渡辺左衛門亘), Endo musha Morito

play: Ise Heiji Eiga goyomi

size: ōban
censor seal: aratame
date: 4/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3265
  signature: Toyokuni ga
actors: Onoe Kikugorō III

roles: Shirai Gonpachi

play: Onoe Baiju Ochidai Banashi


size: ōban
censor seal: aratame
date: 12/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3266
signature: Toyokuni ga
actors: Otani Hiroji III, Nakamura Dozo, nd, Kataoka Nizaemon VII

roles: Yokanbei, Yakanbei, Kuzunoha kitsune, Abe no Seimei

play: Ashiya dauman ochi kagami

size: ōban
censor seal: aratame
date: 6/18557
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3268
  signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Kodanji IV, Onoe Kikugoro IV, Kawarazaki Gonjuro I

roles: Hanakawado Sukeroku, Omaki, Ushiwaka kozo Denji

play: Edo zakura Kiyomizu Seigen

size: ōban
censor seal: aratame
date: 4/1858
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3270
  signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Danzo VI, Ichikawa Dannosuke V, Sawamura Tossho II

roles: Iga Mori, okugata Matsugae, Sonobe no Saemon

play: Date moyo somete kisaragi

size: ōban
censor seal: aratame
date: 4/1858
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3271
  signature: Toyokuni ga
actors: Bando Kamezo I, Bando Hikosaburo V, Onoe Kikugoro IV

roles: Daiesakame (?) no Kizo (大工逆目の喜蔵), Ameya Jiroza, nyobo Osoyo

play: Ito no shigure Koshiji no hitofushi

size: ōban
censor seal: aratame
date: 11/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3272
signature: Toyokuni ga
actors: Ichimura Uzaemon XIII, Matsumoto Kunigoro, Sawamura Yoshijiro I

roles: ?

play: Kangeiko gogyo no Yosehon

size: ōban
censor seal: aratame
date: 12/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3273
  signature: Toyokuni ga
actors: Nakamura Fukusuke I, Ichikawa Ichizo III, Ichikawa Danzo VI

roles: ?

play: Yosete mikumi ayatsuri Bundai

size: ōban
censor seal: aratame
date: 10/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3274
signature: Toyokuni ga
actors: Kataoka Nizaemon VIII, Onoe Waichi II, Iwai Kumesaburo III

roles: Oboshi Yuranosuke, Wakato Sagohei (???) (若黨佐五平), nyobo Okoku

play: Iroha gana kane no sashimono

size: ōban
censor seal: aratame
date: 9/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3275
  signature: Toyokuni ga
actors: Bando Mitsugoro IV, Bando Tamasaburo (?), Ichikawa Ichizo III (twice)

roles: Riyaushi Amikura, Yayoi hime, Amikura imoto Otsuru, Shinden Umejiro

play: Kasane ogi chiyo no Matsuwaka

size: ōban
censor seal: aratame
date: 6/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3278
  signature: Toyokuni ga
actors: Seki Sanjuro III, Iwai Kumesaburo III, Nakamura Fukusuke I

roles: Yamabayashi Fusahachi, unread (犬坂毛乃), Inuta Kobungo

play: Wakaki no Umesato minoyatsufusa

size: ōban
censor seal: aratame
date: 5ic/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3279
signature: Toyokuni ga
actors: Bando Kamezo I, Asao Yoroku II, Ichikawa Kodanji IV

roles: xx Kohachi (番太幸八), Fukuya Kyushichi, Kyushichi nyobo Otaki

play: Katakiuchi uwasa no Furuichi

size: ōban
censor seal: aratame
date: 5ic/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3280
  signature: Toyokuni ga
actors: Iwai Kumesaburo III, Kataoka Nizaemon VIII

roles: Onoe meshitsukai Ohatsu, tsubone Iwafuji

play: Kin ryuzan chimoto no hatsuhana


size: ōban
censor seal: aratame
date: 3/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3281
signature: Toyokuni ga
actors: Nakamura Fukusuke I, Ichikawa Danzo VI, Ichikawa Ichizo III

roles: Kobayashi no Asahina, Soga Goro Tokimune, Yakkodako

play: Irifune Soga nihon no torikaji

size: ōban
censor seal: aratame
date: 3/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3282
signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Kodanji IV

roles: tozoku Inaba Kozo jitsuha Yosobee

play: Nezumi komon haru no shingata


size: ōban
censor seal: aratame
date: 1/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3283
signature: Toyokuni ga
actors: Kataoka Nizaemon VIII, nd, nd, Nakamura Fukusuke I, Iwai Kumesaburo III

roles: Ishii Tsuneemon, Suhara Jiemon, unread (一ふぢ左忠太), Isshi kabu Tosuke, keisei Miuraya Takao

play: Toshitoku Soga Matsu no shimadai

size: ōban
censor seal: aratame
date: 3/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3284
signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Kodanji IV, Asao Yoroku II, Onoe Kikugoro IV

roles: yaoya musume Oshichi, unread (釜屋武兵エ), gejo Osugi

play: Shochikubai yuki no akebono

size: ōban
censor seal: aratame
date: 11/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3285
signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Danzo VI, Kataoka Gato II, Nakamura Fukusuke I, Iwai Kumesaburo III

roles: Aku Shichibee Kagekiyo, Chichibu no Shoji Shigetada, Ise no Saburo Yoshimori, onna ryoshi Hatsushimo

play: Hatsuyukito Mimasu no Kagekiyo

size: ōban
censor seal: aratame
date: 10/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3286
signature: Toyokuni ga
actors: Nakamura Fukusuke I, Nakamura Enshuku, Bando Mitsugoro VI

roles: Ishitome Busuke (?) (伊志登女武助), xxxx Magohachi (若黨伊毛曽江孫八), Bizen Kofuji

play: Moto mishi hana bunbu no norikake

size: ōban
censor seal: aratame
date: 10/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3287
signature: Toyokuni ga
actors: Bando Kamezo I, Ichikawa Kodanji IV (twice)

roles: Itamiya Jubee, mojin Bunya, Daiba no Jinzo (?) (提婆の仁三)

play: Tsutamomiji Utsu no yatoge

size: ōban
censor seal: aratame
date: 10/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3289
signature: Toyokuni ga
actors: Kawarazaki Gonjuro I, Arashi Kichisaburo III, Iwai Kumesaburo III

roles: ?

play: Jiraiya gonichi monogatari

size: ōban
censor seal: aratame
date: 11/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3290
signature: Toyokuni ga
actors: Nakamura Fukusuke I (?), Bando Hikosaburo IV

roles: Hosokawa Katsumoto, Matsugae Matonosuke

play: Kinoshita kage masago no date zome

size: ōban
censor seal: aratame
date: 11/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3291
signature: Toyokuni ga
actors: Bando Hikosaburo IV, Kataoka Gato II, Iwai Kumesaburo III

roles: ?

play: Hanami-do Yamato Bunko

size: ōban
censor seal: aratame
date: 1/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3292
signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Danjuro VIII, Arashi Rikan III, Ichikawa Ebizo V

roles: ?

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: aratame
date: 10/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3293
signature: Toyokuni ga
actors: Sawamura Chojuro V, Arashi Kichisaburo III, nd

roles: ?

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: aratame
date: 11/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3294
signature: Toyokuni ga
actors: ?Bando Shuka I, nd

roles: ?

play: Shiranui monogatari

size: ōban
censor seal: aratame
date: 11/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3295
signature: Toyokuni ga
actors: Sawamura Genpei, Sawamura Chojuro V, Bando Shuka I

roles: Chaya nyobo Oroku, Suzuki Mondo, Hashimotoya Kakae Shiraito

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: aratame
date: 1/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3298
signature: Toyokuni ga
actors: Ichimura Uzaemon XII, Nakamura Utaemon IV, Bando Shuka I

roles: ?

play: Aoto banashi

size: ōban
censor seal: aratame
date: 1/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3300
signature: Toyokuni ga
actors: Nakayama Ichizo, Ichikawa Danjuro VIII, Ichikawa Kodanji IV

roles: ?

play: Minori yoshi kogane no kikuzuki

size: ōban
censor seal: aratame
date: 1/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3301
signature: Toyokuni ga
actors: Nakayama Genjuro, Seki Sanjuro III, Nakamura Utaemon IV

roles: ?

play: Tsuki no ume megumi no Kagekiyo

size: ōban
censor seal: aratame
date: 1/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3302
signature: Toyokuni ga
actors: Iwai Kiyotaro (?), Onoe Matsusuke I

roles: Konomura Oinosuke, Tenjiku Tokubei shitsuha Dainichimaru

play: Tenjiku Tokubei karakoto banashi

size: ōban
censor seal: aratame
date: 4/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3303
signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Danzo IV (?), Iwai Kumesaburo I, Ichikawa Danjuro V

roles: ?

play: Meika no Tokumi masu no tamagaki

size: ōban
censor seal: aratame
date: 6/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3304
signature: Toyokuni ga
actors: Matsumoto Koshiro V, Bando Mitsugoro III, Iwai Hanshiro V

roles: ?

play: Kachi zumo Ukina no hana bure

size: ōban
censor seal: aratame
date: 1/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3305
signature: Toyokuni ga
actors: Bando Muraemon (?), Ichikawa Kodanji IV, Onoe Kikugoro IV, nd

roles: Yokome Sukebee, Kozaru Shichinosuke, Okuma, Osame

play: Ami moyo toro no kiku kiri

size: ōban
censor seal: aratame
date: 7/18557
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3307
signature: Toyokuni ga
actors: Kataoka Gato II, Iwai Kumesaburo III

roles: Sekitori (sumo wrestler) Katsuragawa Choemon, Ohan

play: Sanzeso enishi no Oguruma

size: ōban
censor seal: aratame
date: 11/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3308
signature: Toyokuni ga
actors: Bando Hikosaburo IV, Bando Takesaburo I, Kataoka Toragoro I (?), nd

roles: Setsutana hoshi Chogoro, Akoki Gennojo, Do Otora, onna tayu Okoyo

play: Yume musubu cho ni torioi

size: ōban
censor seal: aratame
date: 10/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: NDL-3309
signature: Toyokuni ga
actors: Ichimura Uzaemon XIII, Ichikawa Danjuro VIII, Bando Kichiya, Bando Shuka I

roles: hage Midori, Ya Tokijiro jitsu Yato Yomoshichi, hage Katsumi, Yamanaya Urazato

play: Akegarasu hana no nuregino

size: ōban
censor seal: aratame
date: 4/1857
publisher: Minatoya Kohei
ref.: ritsu-006-4469
signature: Toyokuni ga
actors: Arashi Kangoro, Nakamura Kajiuku I, Ichikawa Ichizo III

roles: Jiemon, sendo Kingoro, Daiku Rokuzo

play: ?

size: ōban
censor seal: aratame
date: 7/1858
publisher: Minatoya Kohei
ref.: ritsu-006-04526
signature: Toyokuni ga
actors: Asao Yoroku II, Kawarazaki Gonjuro I, Ichikawa Ebizo V

roles: Shinoten Sajima, isshi Jujiro, Takechi Mitsuhide

play: Ehon Taikoki

size: ōban
censor seal: aratame
date: 7/1858
publisher: Minatoya Kohei
carver: Yokogawa hori Take
ref.: ritsu-006-4527
signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Kodanji IV, nd, Bando Hikosaburo IV, others nd

roles: Asakura Togo, unread (捕手仲☆大ぜい), Yoshimasa ko

play: Higashiyama sakura zoshi

size: ōban
censor seal: aratame
date: 12/1856
publisher: Minatoya Kohei
ref.: ritsu-006-4532

top
Thumbnails 
references

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints