Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1846/47


 

play

actors

roles

 
1846
Tsumoru koi yukino seki no to    
performed at the Nakamura in 11/1846 Ichikawa Danjūrō VIII Otomo no Kuronushi
  Iwai Kumesaburō III Sumizome sakura no sei
 
1847
Chushin meimei kikigaki zosho    
performed at the Nakamura in 06/1847 Bandō Mitsugorō IV Oboshi Yuranosuke
  Ichikawa Danjūrō VIII Enya Hangan
 
Dan no Ura kabuto Gunki    
performed at the Nakamura in 08/1847 Onoe Kikujirō II Kagekiyo tsuma Akoya
  Ichikawa Danjūrō VIII Chichibu Shoji Shigetada
  Onoe Tamizo II Iwanaga Saemon Munetsura
 
Fukuju  kaimu ryo denki    
performed at the Kawarazaki in 04/1847 Ichikawa Kuzō II Mohei
  Onoe Baikō IV Fujika tsuma Oshige
    Oyama ningyo
  Matsumoto Kinsho Fujitaro
    Jingoro tsuma
  Nakamura Utaemon IV Jingoro
    Asama Saemon
  Ichikawa Shinsha I Fuwa no Oseki
 
Genke Hachidai Megumi no tsuwa mono    
performed at the Ichimura in 11/1847 Bandō Shūka I Mikazuki Osen
    unread (鳴門の前)
    Namiba (?) Rokuro Keien
    Naruto no Mahe
  Ichimura Uzaemon XII Hirano Munemori kei
    udaijin Munamori
  Ichikawa Danjūrō VIII Ehizakonoto (?)
    Akugenta Yoshihira
  Fujikawa Kaju III Yuya gosen
  Ichikawa Kodanji IV Saitoware (?) Kunitake
 
Gonin otokoikiji no hana kurabe    
performed at the Nakamura in 08/1847 Iwai Kumesaburō III Karikane Bunshichi
  Onoe Tamizo II Hotei Ichiemon
  Ichikawa Danjūrō VIII Noda Kakuzaemon
 
Imoseyama onna teikin    
performed at the Nakamura in 11/1847 Iwai Kumesaburō III Omiwa
  Sawamura Chōjūrō V Fukashichi
 
Kanadehon Chushingura    
performed at the Nakamura in 07/1847 Sawamura Chōjūrō V Yasuchika Wakanosuke
  Iwai Kumesaburō III Kahoyo gozen
  Onoe Shinshichi III Enya Hangan
  Bandō Mitsugorō IV Takano Moronao
 
Kiichi Hogen sanryaku no maki    
performed at the Ichimura in 05/1847 Bandō Shūka I Torazo jitsuha Ushiwakamaru
 
Michiyuki ukine no tomodori    
performed at the Nakamura in 01/1847 Bandō Shūka I Kome no Oyoshi
  Ichikawa Danjūrō VIII Hisamatsu
  Iwai Kumesaburō III Aburaya musume Osome
 
Norikake Soga dochu sugoroku    
performed at the Kawarazaki in 01/1847 nd unread (虎御前)
 
Onoe Kikugorō uichidai banashi    
performed at the Ichimura in 07/1847 Onoe Kikugorō III Neki-ishi no sei
    Shirai Gonpachi
    Tenjiku Kaja Dainichimaru
  Bandō Shūka I Komurasaki
    Todo hime
    Danshichi tsuma Okaji
    unread (けいこ所お仲)
  Sawamura Chōjūrō V Shira?? Juuemon
  Sawamura Sōjūrō V Nippon Daemon
    Seishichi jitsuha unread (清七 実ハ駄右衛門)
  Ichimura Uzaemon XII Miura Yashirobei (?)
    unread (因幡之助)
 
Osome Hisamatsu ukina yomiuri    
performed at the Kawarazaki in ?/1847 Iwai Kumesaburō III Hisamatsu
    Osome
 
Sekai no hana Oguri gaiden    
performed at the Nakamura ?/1847 Iwai Kumesaburō III Bancho musume Okoma
  Bandō Takesaburō I Oguri Kaneuji
  Nakayama Ichizō I unread (在原屋成平)
 
Sekitori Nidai no shobu zuke    
performed at the Nakamura 02/1847 Ichikawa Danjūrō VIII Akitsushima Kuniemon
  Onoe Tamizo II Onigatake Horaemon
  Iwai Kumesaburō III keisei Ooyodo
 
Shiki no hina asakusa hatsukei    
performed at the Kawarazaki in 04/1847 Ichikawa Kuzō II Sumiyoshi (?) 
    Hinokuma Takenari
  Iwai Kumesaburō III ?? Tsushima
  Nakamura Utaemon IV unread (人麿)
    Hinokuma Hamanari
  Matsumoto Kinsho Toshitomi Shigenari (?)
 
Shikiutsushi tosa-e no futsutsuka    
performed at the Ichimura in 11/1847 Ichikawa Kodanji IV Ushiwakamaru
  Ichikawa Danjūrō VIII Benkei
 
Tabi Suzume Yoshino no irodoki    
performed at the Kawarazaki in 09/1847 Ichikawa Kuzō II Hanashi Toriuri
  Nakamura Utaemon IV Usuke Hachiman no Negi
 
Ume yanagi tsui no aigasa
performed at the Ichimura in 01/1847 Ichimura Uzaemon XII Yasuna
 
Yashima no ura ume no kaomise
performed at the Nakamura in 11/1847 Ichikawa Kuzō II Shigei Tsutsuya Jubee
  Nakamura Utaemon IV Konya Tokubei
  Iwai Kumesaburō III ??? no Ofusa
 
Yoshitsune Senbon zakura
performed at the Kawarazaki in 09/1847 Nakamura Utaemon IV Taira Tomomori
    Kajiwara Kagetoki
    kitsune Tadanobu
  Ichikawa Kuzō II Genkuro Yoshitsune
  Onoe Baikō IV Suke no tsubone
    Kotobuki Shiya no Osato
  Matsumoto Kinsho Igami no Gonda
  Nakamura Tsuruzō I Umemoto Oni Sawataya (?)
 
初桜尾上岩藤    
performed at the Ichimura in 03/1847 Bandō Shūka I Seigen ni
  Onoe Kikugorō III (??) Sarushima Sota
  Sawamura Chōjūrō V Yoshida Matsuwakamaru
 
台比雪花隅色薗    
performed at the Nakamura in 02/1847 Seki Sanjūrō III nd
  Iwai Kumesaburō III Usuyuki hime
  Ichikawa Danjūrō VIII Okabe no Saemon
 
舞比雪花隅色薗    
performed at the Nakamura in 02/1847 Ichikawa Danjūrō VIII Matsuwaka
  Iwai Kumesaburō III Seigen ni
 
其常磐津松行車    
performed at the Ichimura in 07/1847 Bandō Shūka I Tsurifune no Osan
  Sawamura Chōjūrō V xxxx Tokubei

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1846/47