Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1817


 

play

actors

roles

 
Chūkō shōbu-gatana (忠孝菖蒲刀)    
performed at the Nakamura in 05/1817 Matsumoto Kōshirō V Akabori Mizuemon (赤堀水右衛門)
  Bandō Mitsugorō III Miki Jūzaemon (三木十左衛門)
  Seki Sanjūrō II Wakato Tobei
 
Hanatoyuki wagō taihei ki (花雪和合太平記)    
performed at the Nakamura in 11/1817 Bandō Mitsugorō III Kagokaki Jiro jitsu wa Oto no Miya no rei (駕かき次郎実は大塔の宮の霊)
  Iwai Hanshirō V Jirosaku nyōbō Oyuki jitsuha Kureha no Kata no borei (郎作女房お雪実は呉羽の方の亡霊)
 
Himekomatsu Nenohi no Asobi (姫小松子日の遊)    
performed at the Nakamura in 12/1817 Ichikawa Danjūrō VII Kameomaru (亀王丸)
  Matsumoto Kōshirō V Hahenuki no Iwa jitsuha Ariomaru (はへぬきの岩 実は有王丸)
 
Honchō nijūshikō (本朝廿四孝 / 本朝二十四孝)    
performed at the Kiri in 04/1817 Bandō Jūtarō I Jihizo
  Kataoka Nizaemon VII Jokozo
  Iwai Kumesaburō II Otane
 
Imose no en Rishō no Kumiito (妹背縁利生組糸)    
performed at the Kawarazaki in 01/1817 Ichikawa Danjūrō VII Honchō Tsunagorō (本町綱五郎)
    hinin Hantoki Kurobei
  Iwai Hanshirō V geishiya Ofusa (げゐしやお房)
    Itoya musume Oito (糸屋娘おいと)
  Segawa Kikunojō V geisha Koito
 
Koi no Yamaji Tekuda no Tsuriyogi (恋山路奇釣夜着)    
performed at the Nakamura in 11/1817 Ichikawa Danjūrō VII Tsukamoto kitsune (塚本狐)
  Seki Sanjūrō II ?
  Segawa Kikunojō V Chie no Izumi kitsune (和泉の千枝狐)
 
Koro mo sakura Soga no Minato (頃桜曽我湊)    
performed at the Nakamura in 02/1817 Bandō Mitsugorō III Takemon Shōbei (竹門の庄兵衛) / Gokumon no Shōbei
  Onoe Kikugorō III Otsuru (おつる)
  Matsumoto Kōshirō V Kurofunemachi no Chūemon (黒船町の忠右衛門)
 
Kotoba no hanatsuki mo Mitsuhide (連歌月光秀)    
performed at the Nakamura in 09/1817 Matsumoto Kōshirō V Takechi Mitsuhide
 
Manmatoshubi naruto no Shiranami    
performed at the Nakamura in 09/1817 Bandō Mitsugorō III Jurobei
  Nakamura Daikichi Jurobei nyōbō Oyumi
  Seki Sanjūrō II Sakurai Shuzen
 
Sakura sōshi madanoi (?) Chizashi (桜草娘髷☆)    
performed at the Kawarazaki in 03/1817 Ichikawa Danjūrō VII  
  Iwai Hanshirō V  
     
Sazamegoto hiyoku no torikane (☆比翼鳥鐘)    
performed at the Kawarazaki in 03/1817 Iwai Hanshirō V taru hiroi  (樽拾い)
 
Tsuizen Kasane ōgi (追善累扇子)    
performed at the Nakamura in 08/1817 Bandō Mitsugorō III Haniu Yoemon
  Onoe Kikugorō III Kasane  (かさね) / Saigoku no keishiya Kasane (西国のけゐしやかさね)
    Kinekawa Yoemon (羽生の与右エ門)
  Seki Sanjūrō II Ryosuke (?) (良助)
 
Uita-doshi musubi no kamiji (浮偕結紙治/浮偕逆結守泊)    
performed at the Nakamura in 04 or 08/1817 Ichikawa Danjūrō VII Kamiya Jihei (紙屋治兵衛)
  Segawa Kikunojō V Kinokuniya Koharu (紀の国や小はる) / (きの国屋小はる)

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1817