Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

last updated:

new pictures: 04/30/03

 

new information: 08/30/20

 

mokuroku [table of content] and portrait of Kunisada aged 73 years

signature: nanajūhachi-sai ō Ichiyosai Toyokuni shōzō/ Ichiosai Kunichika shinso


size:
ōban
censor seal:
aratame with date
date:  4/1863
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: hori Ōta Tashichi

ref.: L56, p123

flower: Plum Blossoms by the Army Camp (Jinzen no ume)

signature: Toyokuni ga

actor: Nakamura Shikan IV

role: Kumagai Naozane (熊谷直実)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  9/1861
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawadō hori Take

ref.: N43, N80

flower: Pampas Grass of Nasu Moor (Nasuno no susuki)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Iwai Kumesaburō III

role: Tamamo no mae (玉藻の前)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  4/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: hori Ōta Tashichi

ref.:
N82

flower: Peach Blossoms of the Doll Festival (Jōshi no momo no hana)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Sawamura Tanosuke III

role: Hinadori (雛鳥)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  9/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Matsushima hori Masa
ref.: N82

flower: Potted Violets (Tsubo sumire)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Ichikawa Danjūrō VIII

role: Jiraya (児雷也)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  6/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Koma.. hori Tashichi

ref.: N82

flower: Safflowers on the Water (Suimen no beni no hana)

signature: Toyokuni ga

actor: Kawarazaki Gonjūrō I

role: Watōnai (和藤内)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date: 10 /1861
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawadō hori Take

ref.: N82

flower: Kerria Rose of the Palace Garden (Oku niwa no yamabuki)

signature: Toyokuni ga

actor: Iwai Kumesaburō III

role:  Onoe meshitsukai Ohatsu (尾上召仕お初)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  9/1861
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawadō hori Take

ref.:
NDL-145

flower: Morning Glories of Song (Shōka no asagao)

signature: Toyokuni ga

actor: Sawamura Tanosuke III

role: Shūgetsu musume Shinsetsu (秋月の娘深雪)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  9/1861
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawadō hori Take

ref.:
N82

flower: Coxcomb (Keitō no hana)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Sawamura Tanosuke III

role: Sansotayu musume Osan (山荘太夫娘おさん)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  2/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawadō hori Take

ref.: N5, N82

flower: Camellia of Takano (Takano no sazanka)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Iwai Kumesaburō III

role: ama Shōgetsu nochi ni Oryū no Kata (尼松月後ニ於柳の方)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  2/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawadō hori Take

ref.: N5, N82

flower: Demon Lily of Suzuka (Suzuka no oniyuri)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Ichikawa Kodanji IV

role: Tenjitsubo (天日坊)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  4/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawadō hori Take

ref.: N5, N82

flower: Wisteria on the Eaves (Nokiba no fuji)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Ichikawa Ichizō III

role: Shirai Gonpachi (白井権八)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  5/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawa hori Take

ref.: N42, N82

flower: Peonies of the Stone Bridge (Ishibashi no botan)

signature: Toyokuni ga

actor: Ichimura Kakitsu IV

role: Fūki Saburō (富貴三郎)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  9/1861
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: hori Take

ref.:
N82

flower: Wild Chrysanthemum of the Dry Riverbed (Kawara nadeshiko)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Kawarazaki Gonjūrō I

role: Yaegaki Monza (八重垣紋三)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  no date
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawa hori Take

ref.:
N73, N82

flower: Camelia of Departure (Kadode no tsubaki)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Kataoka Nizaemon VIII

role: Keyamura Rokusuke (毛谷村六助)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  9/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver:
no seal
ref.:
N73, N82

flower: Garden Myrtle (Teizen no sarusuberi)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Ichikawa Kodanji IV

role: sarumawashi Yojirō (猿廻し与次郎)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  2/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawadō hori Take

ref.:
N82

flower: Lotus Blossoms in the Pond (Chi no naka no renge)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Ichimura Kakitsu IV

role: Tenjiku Tokubei (天竺徳兵衛)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  ?/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawa hori Take

ref.:
N82

flower: Cherry Blossoms of Edo (Edozakura)

signature: Toyokuni ga

actor: Kawarazaki Gonjūrō I

role: Hanakawado Sukeroku (花川戸の助六)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  9/1861
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawa hori Take

ref.:
N82

flower: Loquat Flower of the Secret Melody (Hikyoku no biwa no hana)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Ichikawa Ebizo V

role: Matsunami Kengyō jitsuha Aku (Shichibee) (松浪検校 実ハ悪七兵衛)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  6/186
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: hori Ōta Tashichi

ref.:
N82

flower: Bush Clover of Noji (Noji no hagi)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Kawarazaki Gonjūrō I

role: Yoshida no Matsukawa (吉田の松若)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  4/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawadō hori Take

ref.:
N82

flower: Azalea of Iwate (Iwate no tsutsuji)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Kawarazaki Gonjūrō I

role: Nikki Naonori (仁木直則)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  4/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawadō hori Take

ref.:
N82

flower: Snowdrop of the Kiso Mountains (Kisoyama no yukiwarisō)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Bandō Hikosaburō V

role: Miyamoto Musashi (宮本無三四)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  9/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Matsushima hori Masa

ref.:
N82

flower: Evening Faces for the Streetwalker (Tsujigimi no yūgao)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Onoe Kikujirō II

role: Jutarō nyōbō Orie (重太郎女房おりへ)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  6/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: hori Ōta Tashichi

ref.:
N82

flower: Canola Flowers of the Inari Shrine (Inari no mori no natane no hana)

signature: Toyokuni ga

actor: Ichimura Kakitsu IV

role: Abe no Yasuna (安部保名)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  10/1861
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawadō hori Take

ref.:
N82

flower: Begonia of the Ashigara Mountains (Ashigarayama no shūkaidō)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Bandō Hikosaburō V

role: Yamauba (山姥)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  9/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver:
no seal
ref.:
N82

flower: The Paulownia Crest (Gosan no kiri)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Bandō Hikosaburō V

role: Mashiba Hisayoshi (真柴久吉)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  2/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawa hori Take

ref.:
N82

flower: Arrowroot Flower of Shinoda Wood (Shinoda no kuzu no hana)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Nakamura Shikan IV

role: Kuzunoha kitsune (葛ノ葉狐)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  2/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawadō hori Take

ref.:
N82

flower: Adonis Plants of the Villa (Bessō no fukujusō)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Nakamura Shikan IV

role: Kobayashi no Asahina (小林の朝比奈)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date: 5 /1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawa hori Take

ref.:
N82

flower: Orange Blossoms of the Imperial Palace (Ukon no tachibana)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: ?

role: Eboshiori Motome (ゑぼし折求女)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  4/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawadō hori Take

ref.:
N82

flower: Garden Chrysanthemum (Teizen no kiku)

signature: Toyokuni ga

actor: Sawamura Tanosuke III

role: onzōshi Ushiwakamaru (御ぞう子牛若丸)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  10/1861
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawa hori Take

ref.:
N82

flower: Heron-grass [Snapdragon] and Flashy Clothes (Date-zome no sagigusa)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Sawamura Tossho II

role: Ume no Yoshibei (梅ノ由兵衛)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  6/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: hori Ōta Tashichi

ref.:
N82

flower: Narcissus on the Jacket (Suisen tanzen)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Bandō Shuka I

role: Nagauta Geigoto (丹前娘)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  6/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: hori Ōta Tashichi

ref.:
N82

flower: Thistle Pattern (Moyō no azami)

signature: Toyokuni ga

actor: Kawarazaki Gonjuro I

role: Kiyomizu mōde no Kagekiyo (清水詣景清)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  10/1861
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawa hori Take

ref.:
N82

flower: Amagasaki no Kikyo

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Ichikawa Kodanji IV

role: Takechi Mitsuhide (武智光秀)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date: 5/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawadō hori Take

ref.:
N82

pflower: Bellflower of the Nō Play (Yōkyoku no tsuriganesō)

signature: nanajūhachi-sai Toyokuni ga

actor: Ichikawa Ichizo IV

role: Orochimaru (妖賊大蛇丸)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  4/1863
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: hori Ōta Tashichi

ref.:
N82

flower: Mysterious Iris (Nazo no ayame)

signature: Toyokuni ga

actor: Nakamura Shikan IV

role: Ōtaka Tonomo (大高主殿)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  10/1861
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: Yokogawa hori Take

ref.:
N82

flower: Dandelion of the Mountain Road (Yamaji no tsuzumigusa)

signature: ki-ō Toyokuni ga

actor: Bandō Mitsugorō VI

role: Shizuka gozen (しづか御ぜん)

size: ōban
censor seal:
aratame with date
date:  6/1862
publisher: Hiranoya Shinzō
carver: hori kō Tashichi

ref.:
N82


top
Overview  /  Data

  references

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints