Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
Triptychs part 3

 

last updated:

new pictures: 09/02/07

 

new information: 08/31/05

 

 

Triptychs

signature: Toyokuni ga
actors from l: Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I, Onoe Kikujirō II
roles: Tsurifune no Sabu, Danshichi-shima no Okaji, Issun-jima no Otatsu
play: Shinzo Tsurifune kidan

size: ōban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 5
publisher: Hayashiya Shogoro

ref.: N86, ritsu 101-0332
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III
roles
: yofu Koshiji, Jiraiya, Takasago Yuminosuke

play: Jiraiya Goketsu Monogatari

size: Oban
censor seals: Muramatsu, Fuku

date:
rat 6
publisher: Hamadaya Tokubei

ref.: N86, ritsu 101-1259ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III, Ichikawa Ebizō V
roles: Jiraya, Takasago Yuminosuke, yasha Goro
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Muramatsu, Fuku

date: rat 6
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N86, ritsu 006-2136
ff

same print as above, right actor chanced
actors from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III, Ichikawa Kuzō II
ref: ritsu 101-5570ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII
roles: Abe no Sadato, okugata Shikitahe omae, Hachiman Taro Yoshiee
play: Oshu Adachigahara

size: ōban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 9
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu 006-1004,100-3788ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII, unknown, Iwai Shigematsu I, Arashi Rikan III, Iwai Kumesaburō III
roles: Jiraya no henshin, Tagoto hime no henshin, Hiki Kurando jitsu Jiraya, Tagoto hime jitsu Teruta, Yuminosuke
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Shimizuya Naojiro

ref.: N3, ritsu 006-1878
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: 2 unknown, Suketakaya Takasuke III, Bandō Shūka I, Sawamura
Genhei II

size: ōban
censor seal:
date:
rat 9
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu 100-6177
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Nakayama Ichizō I, Ichikawa Kodanji IV, unknown, Nakamura Tsuruzō I, Morita Kanya XI, 2 unknown, Bandō Hikosaburō IV
roles: Mashima Gunzo, Koyo hoshi, unread, unread, Murota Sadayuki
play: Otogi banashi hakata no imaori

size: ōban
censor seal: Magome, Hama

date: rat 9
publisher: Kagaya Yasubei

ref.: N86, ritsu 100-7393ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Ichikawa Enzō I, Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII
roles: Jiraiya, Takane, Ayame, Murasaki Daijin jitsu Jiraya
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Ebisuya Shōshichi

ref.: N
107,N97-101-1232

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baikō IV, Bandō Hikosaburō IV
roles: Akamatsu Shigetamaru, unread, unread
play: Otogi banashi hakata no imaori

size: ōban
censor seal: Murata, Kinugasa
date:
rat 8
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N86, ritsu 101-0878,101-0879

signature: Toyokuni ga
actors from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Ebizō V, Ichikawa Danjūrō VIII
roles: Kairiki Otsuna, Senso Dojin, Jiraiya
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Watanabe, Mera/shita-uri

date: rat 7
publisher: Ebisuya Shōshichi

ref.: N86, ritsu 006-0926ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Seki Sanjūrō III, Bandō Shūka I, Sawamura Chōjūrō V
roles: xx Hanbei, Katsumi Anehe Ochiyo, Inenoya Hanbei
play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 7
publisher: Iseya Chusuke

ref.: N86, ritsu 100-9392ff, e.a.

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, unknown, Ichikawa Danjūrō VIII, unknown, Ichikawa Danjūrō VIII
roles: Dote no Michitetsu (?), Kinugawa Tanizo, Ashikaga Yorikane
play: Kozote Kuruwa Mimasu no date zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 12
publisher: Wakasaya Yoichi

ref.: N86, ritsu 100-7211ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Seki Sanjūrō III (left), Bandō Shūka I (right), rest unknown
roles: Inukai Genpachi, Inuzuka Shino
play: Satomi hakkenden

size: ōban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 1
publisher: Yamaguchiya Tobei

ref.: NDL-259ff, ritsu 101-05
58ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Kichisaburō III (left), Sawamura Chōjūrō V (center), Bandō Shūka I, Seki Sanjūrō III, Nakamura Kamenojō I
play: Satomi hakkenden
size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata/shita-uri
date:
rat 1 ??
publisher: Moriya Jihei

ref.: NDL-256ff, ritsu 101-0564
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Seki Sanjūrō III, Bandō Shūka I, unknown, Otani Tomoemon IV, Nakayama Ichizō, Sawamura Chōjūrō IV, unknown, Onoe Kikujirō II, unknown,, Arashi Kichisaburō III
roles: xx Hanbei, nyōbō Ochiyo, unread, do goke Okan, Inenoyamuko Jinsuk, Aoto Fujitsuna, Juzo musume Okiku, unread, Sujikawa Genjuro
play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 7
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: ritsu 006-0292
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Fujikawa Kaju III, Arashi Koroku V, Sawamura Chōjūrō V,
Bandō Shūka I
roles: Do Okame , Hashimotoya Kakae Oroku , Suzuki Mondo , Hashimotoya Shiraito
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Watanabe, Mera/shita-uri

date: rat 3
publisher: Minatoya Kohei

ref.: NDL-341
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: unknown, Ichikawa Komazō VI, unknown, Ichikawa Kuenzo, unknown, Ichikawa Ebizō V, 2 unknown, Ichikawa Danjūrō VIII, Nakayama Bungorō II
roles: Minamoto no Yoshitsune, e.a., Musashibo Benkei, Togashi Saemon, e.a.
play: Kanjincho

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Wakasaya Yoichi

ref.: ritsu 006-0918
ff

signature: Toyokuni ga
actors from left: nd, Ichikawa Danjūrō VIII, nd
roles: Jiraiya (center)
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Sanoya Kihei

ref.:
N121-11.43963a-c

signature: Toyokuni ga
actors: ??
roles: ??
play: ?

size: ōban
censor seal: ??

date: rat 11
publisher: Sanoya Kihei

ref.:
N121-11.43962a-c

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints