Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
Triptychs part 1

 

last updated:

new pictures: 08/21/04

 

new information: 03/31/21

 

 

Triptychs

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III, Iwai Kumesaburō III
roles: Motoyoshi Yonosuke, Yamaoka Gonroku, Gonroku nyōbō Orachi
play: Mukashi banashi Sansho Dayu

size:
ōban
censor seal:
Hama, Magome
date: rat 5
publisher: Wakasaya Yoichi

ref.: N2

signature: Toyokuni ga
actors from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III, Ichikawa Ebizō V
roles: Okaru, Kanpei, Heiemon, Goemon
play: Chuko kanagaki koshaku

size:
ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 11
publisher: Iseya Chusuke

ref.: ritsu
100-0891,100-0892,100-0893

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III
roles: Hayano Kanpei, Kanpei nyōbō Okaru, Teraoka Heiemon
play: Chuko kanagaki koshaku

size:
ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 12
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.: ritsu
100-1259,100-1260,100-1261

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kuenzo, Ichikawa Ebizō V, Ichikawa Danjūrō VIII
role: Minamoto no Yoshitsune, Musashibo Benkei, Togashi Saemon
play: Kanjincho

size:
ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Hayashiya Shogoro

ref.: ritsu 006-0923,006-0924,006-0925

signature: Toyokuni ga
actors from l: Onoe Baikō IV, Bandō Takesaburō I, Bandō Hikosaburō IV
roles: koshimoto Okaru, Hayano Kanpei, Ichimonjiya Saibei
play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size:
ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 3
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: ritsu 100-1287,100-1288,100-1289

signature: Toyokuni ga

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat ?
publisher: ?

ref.: N5

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Kichisaburō III, Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I, Otani Tomoemon IV, Seki Sanjūrō III
roles: Inuta Kobungo, Yamabayashi Fusahachi, Inuzuka Shino, Inukai Genpachi, Tanaya Bungohei
play: Satomi hakkenden

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 2
publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: N13, N86, ritsu 101-0561,101-0562,101-0563

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kuenzo, Iwai Kumesaburō III, unknown, Ichikawa Ebizō V, Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII
roles: Anju hime, Gondo nijo Orachi, Tsushiomaru , Sansho Dayu , Sansho Dayu musume Osan, Motoyoshi Yonosuke
play: Mukashi banashi Sansho Dayu

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 4
publisher: Yamaguchiya Tobei

ref.: N5

signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Kodanji IV, Ichikawa Kodanji IV, Nakamura Karoku I, Onoe Baikō

size: ōban
censor seal: Watanabe, Mera/shita-uri

date: rat 1
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N15, ritsu 100-3040,100-3041,100-3042

signature: Toyokuni ga
actors: Arashi Kichisaburō III, Seki Sanjūrō III, Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I
roles: Satomi Yoshizane (里見義実), Kanemari Daisuke (金毬大助), Yatsufusa no rei (八房の霊), Satomi sokujo Fuse-hime (里見息女伏姫)
play: Satomi hakkenden

size: ōban
censor seal:
performance date:
rat 1 (1/1852)
publisher: Kagaya Yasubei

ref.: N3, ritsu 101-0532,101-0533

signature: Kōchōrō/Ichiyōsai Toyokuni ga
actors from left: Sawamura Chōjūrō V, 2 unknown, Bandō Shūka I, 2 unknown, Onoe Kikujirō II
roles: tsubone Iwafuji, meshitsukai Ohatsu, churo Onoe
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu/shita-uri
date:
rat 2ic
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.:
ritsu-100-7585ff

signature: Toyokuni ga
actors: Bandō Shūka I, Sawamura Chōjūrō V, Onoe Kikujirō II, Arashi Kichisaburō III or Arashi rikan III
roles: Inuzuka Shino, Yamabayashi Fusahachi, nyōbō Onuhi, Inuta Kobungo
play: Satomi hakkenden

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 1
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N86, ritsu 201-2220
ff

signature: Toyokuni ga
actor from l: Arashi Rikan III, Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII
roles: Takasago Yuminosuke , Tagoto hime jitsu Teruta, Jiraiya
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 8
publisher: Aritaya Seiemon

ref.: left: L1,p48, ritsu 101-1265
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Onoe Kikujirō II, Arashi Koroku V, Otani Tomoemon IV, Arashi Kichisaburō III
roles: Atsumori, nyōbō Omaki, Ogiya Kazusa, Tsutsumi ?? no Gunji, Kumagai Jiro Naozane
play: Suma no Miyako Genpei Tsutsuji

size: ōban
censor seal:
Hama, Magome
date: rat 5
publisher: Sinji ??

ref.: L1,p54, ritsu 100-4710
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Nakamura Kantarō I, Nakayama Bungorō II, Onoe Kikujirō II, Seki Sanjūrō III, Arashi Kichisaburō III, Nakamura Kamenojō I, Bandō Shūka I, Sawamura Chōjūrō V
roles: unread, Matsui no Gengo, 4 unread, meshitsukai Ohatsu, tsubone Iwafuji
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 2ic
publisher: Maruya Kiyojiro

ref.: ritsu 100-7728
ff

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints