Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints

back to Kunisada Home

 

 

Kunisada half-lenght actor portraits from 1852
diptychs and triptychs

 

last updated:

new pictures: 10/15/06

 

new information, better files: 09/02/05

 

Do you have more informations? Please send them to: horstgraebner@kunisada.de

 

Diptychs

signature: Toyokuni ga

actors: Sawamura Chojuro V, Onoe Kikujiro II, Bando Shuka I
role: from left: Tsurifune-no Tobe, Naniwa-geiko Issun-no Otoku and Okaji
play: Shinzo Tsurifune kidan
 

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 4
publisher:
Iseya Kanekichi
carver: ?
ref.: N5

signature: Toyokuni ga

actors: Arashi Rikan III, Sawamura Yoshijiro I, Ichikawa Danjuro VIII
role: Kuzunoha kitsune, Abe no Yasuna, Abe no Seimei
play: Ashiya dauman ochi kagami
 

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 4
publisher:
Kogaya Katsugoro
carver: ?
ref.: N5,N12

signature: Toyokuni ga

actors: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjuro VIII

role: nyobo Sagami, Kumagai Jiro (Naozane)

play: Ichinotani Futaba Gunki

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Kiya Sojiro

carver: ?
ref.: N1, N5, ritsu 100-4885, 100-4884

signature: Toyokuni ga

actors: Iwai Kumesaburo, Ichikawa Danjuro VIII

role: Kumagai Naozane, taifu Atsumori

play: Ichinotani futaba gunki

size: oban
censor seal:
Fuku, Muramatsu
date: rat 10
publisher: Takadaya

carver: ?
ref.: L1,p64, ritsu 100-4797,100-4798

signature: Toyokuni ga

actors:  Ichikawa Danzo VI or Ichikawa Kuzo II, Ichikawa Danjuro VIII

role: Fuki Taro, Jiraiya

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 7
publisher: Yamamotoya Heikichi

carver: ?
ref.: N2, ritsu 006-0697, 006-0698

signature: Toyokuni ga

actors:  Bando Takesaburo I, Onoe Baiko IV

role: Hayano Kanpei, koshimoto Okaru

play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 3
publisher: Izumiya Ichibei

carver: ?
ref.:

signature: Toyokuni ga

actors: ?

role: ?

play: ?

size: oban
censor seal:
??
date: rat 7
publisher:
?
carver: ?
ref.: ritsu 006-0267, 006-0268

signature: Toyokuni ga

actors:  Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baiko IV, Bando Hikosaburo IV, Bando Takesaburo I

role: Urahashi Yasosuke, keisei Omura joro, unread, Marikawa Shizuma

play: Otogi banashi hakata no imaori

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Ibaya Sensaburo

carver: ?
ref.: ritsu 101-0883,101-0884

signature: Toyokuni ga

actors:  Ichikawa Kodanji IV, Bando Takesaburo I, Bando Hikosaburo IV, Onoe Baiko IV

role: Marikawa Shizuma, Akamatsu Shigetamaru, Hakata Omura joro, unread

play: Otogi banashi Hakata no imaori

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Kagaya Yasubei

carver: Hori Shoji
ref.: N1

signature: Toyokuni ga

actors: Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Danjuro VIII

role: Tagoto hime no henshin, Jiraya no henshin

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 7
publisher: Wakasaya Yoichi

carver: ?
ref.: ritsu 101-1239,101-1240

signature: Toyokuni ga

actors: Sawamura Chojuro V, Bando Shuka I

role: yaoya Hanbei, Katsumi no Ochiyo

play: Meiyo jinsei roku

size: oban
censor seal:
Mera, Watanabe
date: rat 7
publisher: Mikawaya Tetsugoro

carver: ?
ref.: N2, ritsu 100-9381, 100-9382

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Ebizo V, Ichikawa Danjuro VIII

role: Musashibo Benkei, Togashi Saemon Masahiro

play: Kanjincho

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Ebisuya Shoshichi

carver: ?
ref.: L8, ritsu 100-2782, 100-2781

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Ebizo V, Ichikawa Danjuro VIII

role: Musashibo Benkei, Togashi Saemon

play: Kanjincho

size: oban
censor seal:
Hama, Magome
date: rat 9
publisher: Ibaya Sensaburo

carver: ?
ref.: ritsu 006-3028, 006-3029

signature: Toyokuni ga

actors: Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Danjuro VIII

role: Aburaya Okon

play: Ise ondo koi no netaba

size: oban
censor seal: Magome, Hama

date: rat 5
publisher: Fusioka Keisuke

carver: Hori Mino
ref.: N5, ritsu 006-0523, 006-0522

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjuro VIII, Iwai Kumesaburo III

role: Fukuoka Mitsugi, Aburaya Okon

play: Ise Ondo Koi no netabana

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 4
publisher: Izumiya Ichibei

carver: ?
ref.: left L1,p49, ritsu 101-3799, 101-3798

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjuro VIII, Asao Okuyama III, Ichikawa Komazo VII, Iwai Kumesaburo III

role: Fukuoka Mitsugi, nakai Manno, Aitamaya Kitaroku, Aburaya Okon

play: Ise ondo koi no netaba

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 5
publisher: Sawaya Kokichi

carver: ?
ref.: N85, ritsu 101-3808, 101-3809

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjuro VIII, Arashi Rikan III

role: Nuregami Chogoro, xx Chokichi

play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 3
publisher: Sumiyoshiya Masagoro

carver: ?
ref.: ritsu 101-2024,101-2025

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Kodanji IV and Ichikawa Danjuro VIII

role: Nikki Danjo Naonori, Arajishi Otokonosuke

play: Meiboku Sendai hagi

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 12
publisher: Yamaguchiya Tobei

carver: ?
ref.: N3 and N59

signature: Toyokuni ga

actors: ?

role: ?

size: oban
censor seal: ??

date: rat ?
publisher: ?

carver: ?
ref.: N80

Triptychs

signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Danjuro VIII, Arashi Rikan III, Ichikawa Kuzo III
role: Ogata Jiraiya, Takasago Yurinosuke and Tozoku Yashagoro
play: Jiraiya goketsu Monogatari

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher:
Wakasaya Yoichi
carver: ?
ref.:
N5

signature: Toyokuni ga
actor: Onoe Kikujiro II, Sawamura Chojuro V, Bando Shuka I
role: ?
play: ?

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
Publisher: Mikawaya Tetsugoro

carver: ?
ref.: center N2, N86

signature: Toyokuni ga
actor: Ichikawa Danjuro VIII, Arashi Rikan III, Ichikawa Ebizo V
role: xx Jiraya, unread, Enma no Oniroku
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 6
Publisher: Izumiya Ichibei

carver: ?
ref.: left N2, center ritsu-006-4195, right: N2

signature: Toyokuni ga
actor:  Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Danjuro VIII
role: mukan taifu Atsumori, Kumagai Jiro Naozane
play: Ichinotani futaba gunki

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
Publisher: Sumiyoshiya Masagoro

carver: ?
ref.: ritsu-006-4167ff

signature: Toyokuni ga
actor: chikawa Kuensaburo, Hatagaya Shichiemon I, Ichikawa Komazo VII, Ichikawa Saruzo I, Naritaya Sobee II, Ichikawa Ebizo V, Ichikawa Hirogoro I, Asao Okuyama III, Ichikawa Danjuro VIII, unknown
role: Minamoto no Yoshitsune, e.a., Musashibo Benkei. e.a., Togashi Saemon e.a.
play: Kanjincho

size: oban
censor seal:
Hama, Magome
date: rat 9
Publisher: Sanoya Kihei

carver: ?
ref.: ritsu
100-2841,100-2842,100-2843

signature: Toyokuni ga
actor: Arashi Rikan III, Ichikawa Ebizo V, Ichikawa Danjuro VIII
role: Dayu musume Osan, Sansho Dayu, Motoyoshi Yonosuke
play: Mukashi banashi Sansho Dayu

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 5
Publisher: Kazusaya Iwakichi

carver: ?
ref.: ritsu 100-6727,100-6728,100-6729

signature: Toyokuni ga
actor: Onoe Kikujiro II, Sawamura Chojuro V, Bando Shuka I
role: Mondo tsuma Oyasu, Suzuki Mondo, Hashimotoya Shiraito
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 3
Publisher: Iseya Kanekichi

carver: ?
ref.: ritsu 101-4038,101-4039,101-4040

signature: Toyokuni ga
actor: Ichikawa Danjuro VIII, Iwai Kumesaburo III, Arashi Rikan III
role: Fukuoka Mitsugi, Aburaya Okon, ryorinin Kisuke
play: Ise ondo koi no netaba

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 5
Publisher:
Iseya Chusuke

carver: ?
ref.: N43

top
half-length actor portraits thumbnails
references

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints