Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1846/47


 

play

actors

roles

 
1846
Tsumoru koi yukino seki no to    
performed at the Nakamura in 11/1846 Ichikawa Danjuro VIII Otomo no Kuronushi
  Iwai Kumesaburo III Sumizome sakura no sei
 
1847
Chushin meimei kikigaki zosho    
performed at the Nakamura in 06/1847 Bando Mitsugoro IV Oboshi Yuranosuke
  Ichikawa Danjuro VIII Enya Hangan
 
Dan no Ura kabuto Gunki    
performed at the Nakamura in 08/1847 Onoe Kikujiro II Kagekiyo tsuma Akoya
  Ichikawa Danjuro VIII Chichibu Shoji Shigetada
  Onoe Tamizo II Iwanaga Saemon Munetsura
 
Fukuju  kaimu ryo denki    
performed at the Kawarazaki in 04/1847 Ichikawa Kuzo II Mohei
  Onoe Baiko IV Fujika tsuma Oshige
    Oyama ningyo
  Matsumoto Kinsho Fujitaro
    Jingoro tsuma
  Nakamura Utaemon IV Jingoro
    Asama Saemon
  Ichikawa Shinsha I Fuwa no Oseki
 
Genke Hachidai Megumi no tsuwa mono    
performed at the Ichimura in 11/1847 Bando Shuka I Mikazuki Osen
    unread (鳴門の前)
    Namiba (?) Rokuro Keien
    Naruto no Mahe
  Ichimura Uzaemon XII Hirano Munemori kei
    udaijin Munamori
  Ichikawa Danjuro VIII Ehizakonoto (?)
    Akugenta Yoshihira
  Fujikawa Kaju III Yuya gosen
  Ichikawa Kodanji IV Saitoware (?) Kunitake
 
Gonin otokoikiji no hana kurabe    
performed at the Nakamura in 08/1847 Iwai Kumesaburo III Karikane Bunshichi
  Onoe Tamizo II Hotei Ichiemon
  Ichikawa Danjuro VIII Noda Kakuzaemon
 
Imoseyama onna teikin    
performed at the Nakamura in 11/1847 Iwai Kumesaburo III Omiwa
  Sawamura Chojuro V Fukashichi
 
Kanadehon Chushingura    
performed at the Nakamura in 07/1847 Sawamura Chojuro V Yasuchika Wakanosuke
  Iwai Kumesaburo III Kahoyo gozen
  Onoe Shinshichi III Enya Hangan
  Bando Mitsugoro IV Takano Moronao
 
Kiichi Hogen sanryaku no maki    
performed at the Ichimura in 05/1847 Bando Shuka I Torazo jitsuha Ushiwakamaru
 
Michiyuki ukine no tomodori    
performed at the Nakamura in 01/1847 Bando Shuka I Kome no Oyoshi
  Ichikawa Danjuro VIII Hisamatsu
  Iwai Kumesaburo III Aburaya musume Osome
 
Norikake Soga dochu sugoroku    
performed at the Kawarazaki in 01/1847 nd unread (虎御前)
 
Onoe Kikugoro uichidai banashi    
performed at the Ichimura in 07/1847 Onoe Kikugoro III Neki-ishi no sei
    Shirai Gonpachi
    Tenjiku Kaja Dainichimaru
  Bando Shuka I Komurasaki
    Todo hime
    Danshichi tsuma Okaji
    unread (けいこ所お仲)
  Sawamura Chojuro V Shira?? Juuemon
  Sawamura Sojuro V Nippon Daemon
    Seishichi jitsuha unread (清七 実ハ駄右衛門)
  Ichimura Uzaemon XII Miura Yashirobei (?)
    unread (因幡之助)
 
Osome Hisamatsu ukina yomiuri    
performed at the Kawarazaki in ?/1847 Iwai Kumesaburo III Hisamatsu
    Osome
 
Sekai no hana Oguri gaiden    
performed at the Nakamura ?/1847 Iwai Kumesaburo III Bancho musume Okoma
  Bando Takesaburo I Oguri Kaneuji
  Nakayama Ichizo I unread (在原屋成平)
 
Sekitori Nidai no shobu zuke    
performed at the Nakamura 02/1847 Ichikawa Danjuro VIII Akitsushima Kuniemon
  Onoe Tamizo II Onigatake Horaemon
  Iwai Kumesaburo III keisei Ooyodo
 
Shiki no hina asakusa hatsukei    
performed at the Kawarazaki in 04/1847 Ichikawa Kuzo II Sumiyoshi (?) 
    Hinokuma Takenari
  Iwai Kumesaburo III ?? Tsushima
  Nakamura Utaemon IV unread (人麿)
    Hinokuma Hamanari
  Matsumoto Kinsho Toshitomi Shigenari (?)
 
Shikiutsushi tosa-e no futsutsuka    
performed at the Ichimura in 11/1847 Ichikawa Kodanji IV Ushiwakamaru
  Ichikawa Danjuro VIII Benkei
 
Tabi Suzume Yoshino no irodoki    
performed at the Kawarazaki in 09/1847 Ichikawa Kuzo II Hanashi Toriuri
  Nakamura Utaemon IV Usuke Hachiman no Negi
 
Ume yanagi tsui no aigasa
performed at the Ichimura in 01/1847 Ichimura Uzaemon XII Yasuna
 
Yashima no ura ume no kaomise
performed at the Nakamura in 11/1847 Ichikawa Kuzo II Shigei Tsutsuya Jubee
  Nakamura Utaemon IV Konya Tokubei
  Iwai Kumesaburo III ??? no Ofusa
 
Yoshitsune Senbon zakura
performed at the Kawarazaki in 09/1847 Nakamura Utaemon IV Taira Tomomori
    Kajiwara Kagetoki
    kitsune Tadanobu
  Ichikawa Kuzo II Genkuro Yoshitsune
  Onoe Baiko IV Suke no tsubone
    Kotobuki Shiya no Osato
  Matsumoto Kinsho Igami no Gonda
  Nakamura Tsuruzo I Umemoto Oni Sawataya (?)
 
初桜尾上岩藤    
performed at the Ichimura in 03/1847 Bando Shuka I Seigen ni
  Onoe Kikugoro III (??) Sarushima Sota
  Sawamura Chojuro V Yoshida Matsuwakamaru
 
台比雪花隅色薗    
performed at the Nakamura in 02/1847 Seki Sanjuro III nd
  Iwai Kumesaburo III Usuyuki hime
  Ichikawa Danjuro VIII Okabe no Saemon
 
舞比雪花隅色薗    
performed at the Nakamura in 02/1847 Ichikawa Danjuro VIII Matsuwaka
  Iwai Kumesaburo III Seigen ni
 
其常磐津松行車    
performed at the Ichimura in 07/1847 Bando Shuka I Tsurifune no Osan
  Sawamura Chojuro V xxxx Tokubei

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1846/47