Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1842


 

play

actors

roles

 
Futatsu chocho kuruwa nikki    
performed at the Kawarazaki in 01/1842 Onoe Tamizo II Hanaregoma Chokichi
  Ichikawa Ebizo V Nuregami Chogoro
 
Iwao no Hananami no Shiraishi    
performed at the Kawarazaki in 03/1842 Onoe Eizaburo III churo Onoe
    Miyagino
    Akoya
  Ichikawa Hakuen tsubone Iwafuji
  Ichikawa Ebizo V Uji no Joetsu
    Daifukuya Soroku 
    Kagekiyo
  Onoe Kikujiro II Shinobu
    Hitomaru
  Arashi Kichisaburo III Shiga Daishichi
  Ichikawa Danjuro VIII unread (まりヶ瀬秋夜)
  Ichikawa Kuzo II Chichibu Jiro Shigetada
    Kanai Tanigoro
  Iwai Shijaku I meshitsukai Ohatsu
 
Kazari ebi Soga no kadomatsu    
performed at the Kawarazaki in 01/1842 Onoe Tamizo II Kobayashi Asahina
  Ichikawa Danjuro VIII Soga Juro Sukenari
  Ichikawa Ebizo V Soga Goro Tokimune
  Arashi Kichisaburo III Kudo Saemon Suketsune
 
Koi nyobo Somewake tazuna    
performed at the Kawarazaki in 04/1842 Iwai Hanshiro VI nd
  Onoe Eizaburo III jinen Seino Sankichi
  Iwai Shijaku I Omonoi (?)
 
Matsu no ashita kasumi no irodori    
performed at the Kawarazaki in 01/1842 Onoe Tamizo II yakkodako
    ishibashi
    Banzai
    karabito
    komori
 
其三味線誉高根    
performed at the Kawarazaki in 04/1842 Onoe Eizaburo III Kokonboshi no Oito
  Ichikawa Kuzo II Kawasakiya Hikoso
  Iwai Shijaku I Hikoso tsuma Otake 

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1842