Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1842


 

play

actors

roles

 
Futatsu chōchō kuruwa nikki (双蝶々曲輪日記 / 双蝶仝曲輪日記 / 双蝶■曲輪日記)    
performed at the Kawarazaki in 01/1842 Onoe Tamizō II Hanaregoma Chōkichi (放駒長吉)
  Ichikawa Ebizō V Nuregami Chōgorō (濡髪長五郎)
  Onoe Eizaburō III Chōkichi ane Oseki (長吉姉お関)
 
utatsu chōchō kuruwa nikki (双蝶々曲輪日記 / 双蝶仝曲輪日記 / 双蝶■曲輪日記)    
erformed at the Nakamura in 08/1842 Nakamura Shikan II Hanaregoma no Chōkichi (放駒の長吉)
  Segawa Kikunojō V Nuregami no Chōgorō (濡髪の長五郎)
   
Hiragana seisuki (ひらかな盛衰記)    
performed at the Kawarazaki in 11/1842 Iwai Shijaku I koshimoto Chidori (こし元千鳥)
 
Iwao no Hana nami no Shiraishi (岩藤浪白石)    
performed at the Kawarazaki in 03/1842 Onoe Eizaburō III chūrō Onoe
    Miyagino (宮城野)
    Akoya
  Ichikawa Hakuen (= chikawa Ebizō V) tsubone Iwafuji
  Ichikawa Ebizō V Uji no Joetsu
    Daifukuya Soroku (大福屋惣六)
    Kagekiyo (景清)
    Iwafuji (岩藤)
  Onoe Kikujirō II imoto Shinobu / Shinobu (信夫)
    Hitomaru (人丸)
  Arashi Kichisaburō III Shiga Daishichi (志賀台七)1
    Iwanaga Munehasu (岩永宗蓮) / Iwanaga (岩永)
  Ichikawa Danjūrō VIII Marigase Akiyo (まりヶ瀬秋夜)
  Ichikawa Kuzō II Chichibu Jirō Shigetada (秩父次郎重忠) / Chichibu (重忠) / Shigetada (重忠)
    Kanai Tanigorō / Tanigoro (谷五郎)
  Iwai Shijaku I Ohatsu (お初) / meshitsukai Ohatsu
 
Kazari ebi Soga no kadomatsu (飾海老曽我門松)    
performed at the Kawarazaki in 01/1842 Onoe Tamizō II Kobayashi Asahina
  Ichikawa Danjūrō VIII Soga Jūrō Sukenari (曽我十郎祐成)
  Ichikawa Ebizō V Soga Gorō Tokimune (曽我五郎時宗)
    Ōmi no Kotōta Nariie (近江の小藤太成家)
  Arashi Kichisaburō III Kudō Saemon Suketsune (工藤左衛門祐経)
  Ichikawa Kuzō II nd
  Onoe Eizaburō III nd
  Onoe Kikujirō II Shōshō (せう/\)
  Sawamura Tosshō I Hachiman no Saburō Gyoshi (八幡ノ三郎行氏)
 
Koi nyōbō Somewake tazuna (恋女房染分手綱)    
performed at the Kawarazaki in 04/1842 Iwai Hanshirō VII nd
  Iwai Kumesaburō III jinen Seino Sankichi (じねん生ノ三吉)
  Iwai Shijaku I Omonoi (?) (重の井)
 
Matsu no ashita kasumi no irodori (松朝霞彩色)    
performed at the Kawarazaki in 01/1842 Onoe Tamizō II yakkodako (奴凧)
    ishibashi  (石橋)
    Banzai (萬歳)
    karabito (唐人)
    komori  (子守)
 
Sono samisen homare no Takane (其三味線誉高根)    
performed at the Kawarazaki in 04/1842 Onoe Eizaburō III Kokonbōshi no Oito ( (古今ぼうしのおいと) / Konomuraya Oito (小の村やおいと)
  Ichikawa Kuzō II Kawasakiya Hikosō (川崎屋彦惣)
  Iwai Shijaku I Hikosō tsuma Otake (彦惣妻お竹)
    nyōbō Omasu
  Ichikawa Momotarō II Hikosō segare Yoshimatsu
 
Zōho kabuto gunki (増補兜軍記)    
performed at the Ichimura in 11/1842 Ichimura Uzaemon XII Chichibu no Korokurō Shigeyasu (秩父の小六郎重保)
  Nakamura Utaemon IV Aku Shichibei Kagekiyo (悪七兵衛景清)

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1842