Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1834


 

play

actors

roles

 
Chigusa no hanairo no Yozakari (千種の花色世盛)*    
performed at the Morita in 08/1834 Bandō Mitsugorō IV Yamato danshi Tsukimi no Sangorō (大和団子月見の三五郎)
*title at Waseda database Iwai Hanshirō VI Sangorō nyōbō Oishi (三五郎女房おいし)
*title at Hankyū Bunka for the same roles: Deki Akiya Wata matsuri    
 
Chiyomigusa koi no Nakagaki (千代見艸恋中墻)    
performed at the Morita in 09/1834 Ichimura Uzaemon XII nd
  Iwai Hanshirō VI nd
  Sawamura Tosshō I Yaoya Hanbei
 
Deki Akiya Wata matsuri (当秋八幡祭) *    
performed at the Morita in 07/1834 Iwai Hanshirō VI Yamazakiya musume Oteru (山崎屋娘おてる)
* title at Hankyū Bunka   Sangorō nyōbō Oishi (三五郎女房おいし)
* title at Waseda Chigusa no hanairo no Yozakari Bandō Mitsugorō IV xkaki Jinbei (駕かき甚兵衛)
    Yamato danshi Tsukimi no Sangorō (大和団子月見の三五郎)
  Sawamura Tosshō I Yamazakiya Yogorō (山崎与五郎)
 
Genpei nunobiki no taki (源平布引滝)    
performed at the Ichimura in 07/1834 Bandō Kumajūrō II kurando Yukitsuna (蔵人行綱)
  Ichimura Uzaemon XII Yoshikata (義方)
 
Hana Tomitsu yuki no Shiraishi (花三津雪瑞白石 / 花三津雪端白石)    
performed at the Morita in 11/1834 Bandō Mitsugorō IV Uji Hyobunosuke (宇治兵部之助)
    Joetsu (常悦)
    unread (仕丁又六実ハ山名左エ門氏清)
  Iwai Hanshirō VI Sakura no sei (☆☆☆のや☆☆つ桜のせい)
    inaka musume  (田舎娘)
    Nobu (信夫)
  Sawamura Tosshō I Matsue kurando (松江蔵人) / kurando (蔵人)
    unread (河内次郎王則)
  Nakayama Mijoshi unread (冬通卿息女八重機姫)
 
Hanashobu Ukina no kaobure (花菖蒲浮名顔触)    
performed at the Morita in 05/1834 Bandō Mitsugorō IV unread (白藤けん太)
  Iwai Hanshirō VI geisha Oshiyun (芸者おしゆん)
 
Ichinotani futaba gunki (一谷嫩軍記)    
performed at the Ichimura in 05/1834 Ichikawa Danzō V Kumagai Naozane
  Ichimura Uzaemon XII Genkurō Yoshitsune
  Osagawa Tsuneyo nd
 
Imoseyama onna teikin (妹背山婦女庭訓)    
performed at the Morita in 05/1834 Iwai Hanshirō VI sakaya musume Omiwa (酒屋娘おみわ)
  Bandō Mitsugorō IV Eboshiori Motome (ゑほし折もとめ)
 
Keisei hangonko (傾城反魂香 / けいせい反魂香 / けいせゐ返魂香)    
performed at the Morita in 05/1834 Seki Sanjūrō II Ukiyo Matahei (浮世又平)
   Iwai Hanshirō VI nyōbō Otoku (女房おとく)
 
Nani tachibana hana no edaburi (名橘花枝振)    
performed at the Ichimura in 05/1834 Ichimura Uzaemon XII suzume odori (雀踊り)
    kairaishi (傀儡師)
    Isami shonin (いさみ商人)
 
Negi seki musume shōnin (葱関娘商人)    
performed at the Ichimura in 09/1834 Seki Sanjūrō II Nowake yukon (のわけゆうこん)
  Ichimura Uzaemon XII Shukuchoku Nobei (宿直之介)
  Nakayama Mijosi doguya musume Okumi (道具屋娘おくみ)
 
Nenriki Soga matō karigane (念力曽我的雁金)    
performed at the Morita in 01/1834 Sawamura Tosshō I Maizuru (舞鶴)
  Bandō Mitsugorō IV Soga Gorō (五郎時宗)
     
Ori awase tsuzuri no nishiki (織合襤褸錦)    
performed at the Ichimura in 05/1834 Ichimura Uzaemon XII Shunto Shinshichi (春藤新七)
  Ichikawa Danzō V Shunto Jiroemon (春藤二郎右衛門)
 
Sanbukutsui kakizome Soga (三幅対書初曽我 / 三幅対書始曽我)    
performed at the Ichimura in 01/1834 Kataoka Ichizō I Ōmi no Kōtota (近江小藤太)
  Onoe Kikugorō III Kudō Saemon Suketsune (工藤左衛門祐経)
    Tamaya Shinbei (玉屋新兵衛)
    Komatsuya Soshichi (小町屋宗七)
  Iwai Tojaku I Mikuni Kojoro (三国小女郎) / Kojoro (小女郎)
Ichikawa Ebizō V Demura Shinbei (出村新兵衛)
    Kezori Kuemon (毛そり九右エ門)
 
Sugawara denju tenarai kagami    
performed at the Ichimura in 08/1834 Ichimura Uzaemon XII toneri Matsuomaru / Matsuomaru (松王丸)
  Ichikawa Ebizō V Umeomaru
    Sakuramaru
  Ichikawa Komazō V toneri Sakuramaru (舎人梅王丸)
  Nakayama Mijoshi Chiyo (千代)
  Seki Sanjūrō II Shiradayu
    Michizane kei (道真卿)
    Takebe Genzō (たけべ源蔵)
  Ichikawa Yaozo V toneri Umeomaru
  Bandō Minosuke II Umeomaru
  Matsumoto Kōshirō V Shihei
 
Sumidagawa shibai no ennichi    
performed at the Ichimura in 09/1834 Ichimura Uzaemon XII Tonoinosuke (宿直之助)
  Seki Sanjūrō II Hōkaibō (ほうかゐ坊)
 
Yoshitsune Senbon zakura (義経千本桜)    
performed at the Ichimura in 08/1834 Osagawa Tsuneyo IV nyōbō Kosen (女房小せん)
  Onoe Kikugorō III Igami no Gonda (いがみの権太)
 
褸重艶仲町    
performed at the Ichimura in 07/1834 Ichimura Uzaemon XII Komamonoya Tokubei (小間物や徳兵衛)
    Shigeitsutsu (?) no Ofusa (重井筒のおふさ)

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1834