Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1834


 

play

actors

roles

 
Chigusa no hanairo no Yozakari    
performed at the Morita in 08/1834 Bando Mitsugoro IV Yamato danshi Tsukimi no Sangoro
  Iwai Hanshiro VI Sangoro nyobo Oishi
 
Deki Akiya Wata matsuri    
performed at the Morita in 07/1834 Iwai Hanshiro VI Yamazakiya musume Oteru
  Bando Mitsugoro IV xkaki Jinbee
 
Genpei nunobiki no taki    
performed at the Ichimura in 07/1834 Bando Kumajuro II kurando Yukitsuna
  Ichimura Uzaemon XII Yoshikata
 
Hana Tomitsu yuki no Shiraishi    
performed at the Morita in 11/1834 Bando Mitsugoro IV Uji Hyobunosuke
    Joetsu
  Iwai Hanshiro VI Sakura no sei
    inakamusume
  Sawamura Tossho I Matsuo kurando
 
Hanashobu Ukina no kaobure    
performed at the Morita in 05/1834 Bando Mitsugoro IV unread (白藤けん太)
  Iwai Hanshiro VI geisha Oshiyun
 
Ichinotani futaba gunki    
performed at the Ichimura in 05/1834 Ichikawa Danzo V Kumagai Naozane
  Ichimura Uzaemon XII Genkuro Yoshitsune
 
Negi seki musume shonin    
performed at the Ichimura in 09/1834 Seki Sanjuro II Nowake yukon
  Ichimura Uzaemon XII unread (宿直之介)
  Nakayama Mijosi doguya musume Okumi
 
Ori awase tsuzuri no nishiki    
performed at the Ichimura in 05/1834 Ichimura Uzaemon XII Shunto Shinshichi
  Ichikawa Danzo V Shunto Jiroemon
 
Sanbukutsui kakizome Soga    
performed at the Ichimura in 01/1834 Kataoka Ichizo I unread (近江小藤太)
  Onoe Kikugoro III Kudo Saemon Suketsune
 
Sugawara denju tenarai kagami    
performed at the Ichimura in 08/1834 Ichimura Uzaemon XII Matsuomaru
  Ichikawa Ebizo V Umeomaru
    Sakuramaru
  Seki Sanjuro II Shiradayu
    Michizane kei
    Takebe Genzo
  Segawa Kikunojo V Umeomaru
  Ichikawa Yaozo V Umeomaru
  Bando Minosuke II Umeomaru
  Matsumoto Koshiro V Shihei
 
Sumidagawa shibai no ennichi    
performed at the Ichimura in 09/1834 Ichimura Uzaemon XII unread (宿直之介)
  Seki Sanjuro II Hokaibo
 
Yoshitsune Senbon zakura    
performed at the Ichimura in 08/1834 Osagawa Tsuneyo IV nyobo Kosen 
  Onoe Kikugoro III Igami no Gonda
 
褸重艶仲町    
performed at the Ichimura in 07/1834 Ichimura Uzaemon XII Komamonoya Tokubei 
    Shigeitsutsu (?) no Ofusa

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1834