Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1826


 

play

actors

roles

 
Edo jiire hina no gyōretsu (江戸仕入雛行列)    
performed at the Ichimura in 03/1826 Segawa Kikunojō V Onoe (尾上) / chūrō Onoe /
  Bandō Mitsugorō III Iwafuji (岩藤), tsubone Iwafuji
  Iwai Hanshirō V  Ohatsu (お初) / meshitsukai Ohatsu (召仕お初)
 
Fujikawabune yoriai banashi (藤川船☆話)    
performed at the Nakamura in 05/1826 Iwai Hanshirō V xx imōto Omatsu (袖助妹おまつ)
  Ichikawa Danjūrō VII Akabori Gengo nochi ni Fujikawa Mizuemon (赤堀源吾 後に藤川水右衛門) /
Fujikawa Gengo (藤川原吾) / Akabori Gengo (赤堀源吾)
    chikaramochi Kingoro (力持裏金五郎)
    Ura no Kingo
  Seki Sanjūrō II yakko Sodesuke (奴袖助)
  Iwai Kumesaburō II onna Kagoxx Tamanato Kosan (女駕☆玉本小三) / Tamamoto Kosan
    okujochu (chambermaid) Fujikawa / Ishii musume Fujikawa (石井娘藤川)
 
Hanakawado sandai otoko (花川戸三代男達)    
performed at the Nakamura in 05/1826 Iwai Kumesaburō II Shirai Gonpachi (白井権八)
  Ichikawa Danjūrō VII Banzui Chōbei (幡ずゐ長兵衛)
 
Hatsu yagura yayoi no kotobuki (初櫓弥生寿)    
Hinano meoto yumenimo shirozake (雛対夢白酒) Iwai Kumesaburō II Oshichi (お七) / yaoya Oshichi (八百屋お七)
performed at the Nakamura in 03/1826 Ichikawa Danjūrō VII Dozaemon Denkichi 
  Iwai Shijaku I Kichiza (吉三) / Kose Kichisaburō (小せう吉三郎) / Kosho Kichiza (小性吉三) /
Kosho no Kichiza (小性の吉三) /
Kichisaburō jitsuha Goemon Ishikawa Gorōichi (吉三郎実ハ五右エ門忰石川五郎市)
  Matsumoto Kōshirō V Dozaemon Denkichi (土左エ門伝吉)
 
Ise Heiji Rishō no kaomise (伊勢平氏恵顔鏡)    
performed at the Ichimura in 11/1826 Iwai Kumesaburō II Kahede (かへで) / Yoshihira imōto Kahede  (義平妹楓)
  Bandō Mitsugorō III Morihisa (盛久) / shume no Morihisa (主馬盛久)
  Ichikawa Danjūrō VII Akugenta (悪源太) / Akugenta Yoshihira (悪源太義平)
 
Kaeribana Genji no kachidoki (花雪梅勝鯨浪)    
performed at the Nakamura in 11/1826 Iwai Hanshirō V Chidori no Mahe (千鳥のまへ)
  Onoe Kikugorō III Yoshibei (よし平)
  Matsumoto Kōshirō V Hachirō Tametomo (八郎為朝)
     
Kaesu gaesu onagori Ōtsu-e    
performed at the Nakamura in 09/1826 Seki Sanjūrō II Yarimochi yakko
    Zato
  Yamashina Jinkichi IV playing a dog (いぬ)
 
Kakitsubata onna no datezome (紫女伊達染)    
performed at the Nakamura in 09/1826 Iwai Shijaku I mechikara Arajishi Otokoiki (?) (女力持荒獅子男力)
 
Kanadehon Chūshingura (仮名手本忠臣蔵)    
performed at the Kawarazaki in 08/1826 Segawa Kikunojō V Hayano Kanpei  (早ノ勘平)
    Okaru (おかる)
  Bandō Hikosaburō IV xxxxx Saburōbei (奉公人口入三郎兵衛)
  Segawa Kikunojō V imōto Omitsu (妹おみつ)
 
Keisei hangonkō (傾城反魂香 / けいせい反魂香 /
けいせゐ返魂香)
   
performed at the Nakamura in 09/1826 Iwai Hanshirō V nyōbō Otoku  (女房おとく)
  Seki Sanjūrō II xx no Matahei (吃の又平)
 
Komochi Yamauba (嫗山姥)    
performed at the Kawarazaki in 01/1826 Ichikawa Danjūrō VII tabakoya Genshichi (たばこ屋源七)
  Segawa Kikunojō V Haginoya Yaegiri (萩の屋八重桐)
 
Mitsu ireko Soga no kaomise (三升曽我顔見世 /
三升曽我顔見勢)
   
performed at the Kawarazaki in 01/1826 Ichikawa Danjūrō VII Gorō Tokimune (五郎時宗) / Soga no Goro Tokimune
    Kudō Saemon Suketsune (工藤左衛門祐つね)
  Kataoka Nizaemon VII Kobayashi Asahina (小林朝ひな)
  Segawa Kikunojō V Wada no sokujo Maizuru hime (和田の息女舞鶴姫)
 
Modori kago iro no Aikata (戻駕色相肩 / 戻駕色歌羽)    
performed at the Ichimura in 08/1826 Bandō Mitsugorō III Azuma no Yoshirō (東の与四郎) / Azuma Yoshirō (東与四郎)
  Matsumoto Kōshirō V Naniwa no Jirosaku (なにわの次郎作 / なにわの二郎作)
  Iwai Hanshirō V  kamuro Tayori ( 禿たより)
 
Sanmon Gosan no Kiri (楼門五山桐 / 楼門五三桐)    
performed at the Nakamura in 03/1826 Seki Sanjūrō II Tairyō Hisayoshi (大領久吉)
  Iwai Kumesaburō II Shirai Gonpachi (白井権八)
  Ichikawa Danjūrō VII Banzui Chōbei (幡ずゐ長兵へ)
 
Shitate naoshi Murasaki zukin (縫直紫頭巾)    
performed at the Ichimura in 05/1826 Matsumoto Kōshirō V Chōkichi Kozō (長吉子僧)
  Bandō Mitsugorō III Yoshihei (由平)
  Segawa Kikunojō V Koume (小梅)
 
Soga Nakamura aki no Torikomi (曽我中村穐取込 /
曽我中村秋取込)
   
performed at the Nakamura in 08/1826 Mimasu Gennosuke I keisei Naginoha (けゐせいなぎの葉)
  Seki Sanjūrō II Inenoya Hanbei  (稲の谷半兵衛) / hinin Hanbei
  Iwai Kumesaburō II Asagao (朝かほ) / shinzō Asagaho  (新造朝がほ)
    geisha Kohina (芸者小ひな) /
Inaba Kozō jitsuha geisha Kohina (稲葉幸蔵 実ハ芸者小雛)
  Ichikawa Danjūrō VII Maizuruya Denzō (舞鶴屋伝三)
    Tennichibō (天日坊)
  Iwai Shijaku I shinzō Kaede (新造かゑで)
    Zenjibō (禅師坊 / 禅司坊)
    jitsuha Dōza imōto Osayo (実ハ団三妹おさよ)
 
Tomigaoka koi no Yamabiraki (富岡恋山開)    
performed at the Ichimura in 03/1826 Segawa Kikunojō V Kojorō (小女郎) / Mikuni Kojorō  (三国小女郎)
  Bandō Mitsugorō III Tamaya Shinbei (玉屋新兵衛)
  Matsumoto Kōshirō V Demura Shinbei (出村新兵衛)
  Iwai Hanshirō V musume Oen / Tamaya musume Oen
 
Toriawase mitsugumi sakazuki (拙俳優三升)    
performed at the Kawarazaki in 02/1826 Ichikawa Danjūrō VII Kagekiyo (景清)
 
Tsumoru omoi hana no yukidoke (積思花雪解)    
performed at the Ichimura in 11/1826 Bandō Mitsugorō III unread (仕出し商人矢佐六)
  Iwai Kumesaburō II Matsuyoi no Jijū (待宵の侍従)
  Ichikawa Danjūrō VII kasauri Rokurōbei (傘うり六郎兵衛)
     
縫直紫頭布    
performed at the Ichimura in 05/1826 Bandō Mitsugorō III Genbei Horino Genpei (源兵衛堀の源平)

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1826