Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1826


 

play

actors

roles

 
Edo shiire hina no gyoretsu    
performed at the Ichimura in 03/1826 Segawa Kikunojo V churo Onoe
  Bando Mitsugoro III tsubone Iwafuji
 
Fujikawa buneyo ri ai banashi    
performed at the Nakamura in 05/1826 Iwai Hanshiro V xx imoto Omatsu
  Ichikawa Danjuro VII Akabori Gengo nochi ni Fujikawa Mizuemon
    xxx Kingoro (力持裏金五郎)
  Seki Sanjuro II yakko Sodesuke
  Iwai Kumesaburo II onna Kagoxx Tamanato Kosan
 
Hatsu yagura yayoi no kotobuki    
performed at the Nakamura in 03/1826 Iwai Kumesaburo II Oshichi
  Ichikawa Danjuro VII Dozaemon Denkichi 
 
Ise Heiji Risho no kaomise    
performed at the Ichimura in 11/1826 Iwai Kumesaburo II Yoshira imoto Kahede
  Bando Mitsugoro III shume no Morihisa
  Ichikawa Danjuro VII Akugenta Yoshihira
 
Kaesu gaesu onagori Otsu-e    
performed at the Nakamura in 09/1826 Seki Sanjuro II Yarimochi yakko
    Zato
  Yamashina Jinkichi IV playing a dog
 
Kanadehon Chushingura    
performed at the Kawarazaki in 08/1826 Segawa Kikunojo V Hayano Kanpei
 
Keisei Hangonko    
performed at the Nakamura in 09/1826 Iwai Hanshiro V nyobo Otoku
  Seki Sanjuro II xx no Matahe
 
Komochi Yamauba    
performed at the Kawarazaki in 01/1826 Ichikawa Danjuro VII tabakoya Genshichi 
 
Mitsuireko Soga no kaomise    
performed at the Kawarazaki in 01/1826 Ichikawa Danjuro VII Goro Tokimune
  Kataoka Nizaemon VII Kobayashi Asahina
 
Modori kago iro no Aikata    
performed at the Ichimura in 08/1826 Bando Mitsugoro III Higashino Yoshiro
  Matsumoto Koshiro V Naniwa no Jirosaku
  Iwai Hanshiro V hage Tayori
 
Sanmon Gosan no Kiri    
performed at the Nakamura in 03/1826 Seki Sanjuro II Dairyo (?) Hisayoshi 
 
Shitate naoshi Murasaki zukin    
performed at the Ichimura in 05/1826 Matsumoto Koshiro V Chokichi Koso
  Bando Mitsugoro III Yoshihei
 
Soga Nakamura Aki no Torikomi    
performed at the Nakamura in 08/1826 Onoe Eizaburo II Inaba Kozo jitsuha geisha Kohina
  Seki Sanjuro II Inenoya Hanbei
  Iwai Kumesaburo II Shinzo Asagaho
  Ichikawa Danjuro VII Maizuruya Denzo
  Iwai Shijaku I Shinzo Kaede
    Zenjibo
  Mimasu Gennosuke I keisei Naginoha
 
Tomigaoka koi no Yamabiraki    
performed at the Ichimura in 03/1826 Segawa Kikunojo V Mikuni Kojoro
  Bando Mitsugoro III Tamaya Shinbei 
  Matsumoto Koshiro V Demura Shinbe
  Iwai Hanshiro V Tamaya musume Oen
 
縫直紫頭布    
performed at the Ichimura in 05/1826 Bando Mitsugoro III Genbei Horino Genpei
 
花川戸三代男達    
performed at the Nakamura in 04/1826 Iwai Kumesaburo II Shirai Gonpachi
  Ichikawa Danjuro VII Banzui Chobei

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1826