Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1821


 

play

actors

roles

 
Azuma giku yayoi no hinagata (吾嬬菊宿の雛形)    
performed at the Nakamura in 03/1821 Segawa Kikunojō V Atsuma musume (あつまむすめ)
 
Date moyō gedatsu no Kinugawa (伊達☆解脱絹川 / 伊達模様解脱絹川)    
performed at the Nakamura in 03/1821 Ichikawa Danjūrō VII Kinugawa Tanizō  (きぬ川谷蔵) / Kinugawa Yoemon
    Yotarō
  Segawa Kikunojō V Yorikane ko
  Iwai Kumesabauro II Takao
    Yorikane (よりかね)
  Iwai Shijaku I Kasane
  Ichikawa Ebijuro I Dote no Michitetsu (土手の道てつ)
  Iwai Hanshirō V nd
 
Hiragana seisuki (ひらかな盛衰記)    
performed at the Nakamura in 09/1821 Iwai Shijaku I Matsuemon nyōbō Oyoshi
  Ichikawa Danjūrō VII sendō Matsuemon jitsu Higuchi Jirō Kanemitsu
  Iwai Kumesabauro II Hayato musume Ofude
 
Iro soyuru Onoe Iwafuji (松尾上岩藤)    
performed at the Kawarazaki in 03/1821 Onoe Kikugorō III Iwafuji
    Rokura Shirojirō (六浦四郎次郎)
  Ichikawa Monnosuke III keisei Oyodo (けゐせい大淀)
 
Jingū Kōgō (神功皇后)    
performed at the Kado (Osaka) in 11/1821 Nakamura Utaemon III unread (奴・武内宿祢)
  Bandō Mitsugorō III unread (奴・神功皇后)
     
Kabuki no haru Soga no kaki zome (劇場春曽我書初)    
performed at the Nakamura in 01/1821 Ichikawa Danjūrō VII Soga Gorō Tokimune (曽我五郎時宗)
    Kenkaya Goroemon (喧嘩や五郎右衛門)
  Sawamura Gennosuke II Soga Jūrō Sukenari (曽我十郎祐成)
  Segawa Kikunojō V Maizuru  (舞鶴)
  Ichikawa Ebijūrō I Kudō Saemon Suketsune (工藤左衛門祐経)
 
Kasa ni yoru nigao no irodori (寄笠極彩色)    
performed at the Nakamura in 04/1821 Arashi Tokusaburō Medama no Ganbei (目玉の眼兵衛)
  Ichikawa Danjūrō VII ??? Gorōemon (喧嘩屋五郎右衛門)
  Ichikawa Ebijuro I Asahina Tobei (朝比奈藤兵衛)
  Iwai Kumesabauro II geisha Hinayoshi
 
Nani o Tane to te Ukina no Kaobure (何種亀顔触)    
performed at the Ichimura in 11/1821 Bandō Hikosaburō IV xx Otomatsu (小旦那音松)
  Ichikawa Monnosuke III Oshiyun (おしゆん)
 
Sanga no Shō Soga no shimadai (三賀荘曽我島台)
performed at the Kawarazaki in 01/1821 Onoe Kikugorō III Sasano Kenzo  (笹の権三)
    Inano Hanbei (八百屋半兵へ / 稲野や半兵衛)
  Seki Sanjūrō II Satsuma Gengobei (さつま源五兵衛)
  Matsumoto Kōshirō V Banzui Chōbei (ばんすゐ長兵へ)
  Ichikawa Monnosuke III musume Oyuki (娘おゆき)
 
Sono uwasa fukeyo kawakaze (其噂吹川風)    
performed at the Kawarazaki in 07/1821 Ichikawa Monnosuke III Mikuniya Kojōrō (三国小女郎),
  Onoe Kikugorō III Tamamo no Maedamaya Shinbei (玉藻の前玉や新兵衛)
 
Tamamo no mae kumoi no hareginu (玉藻前御園公服)    
performed at the Kawarazaki in 07/1821 Onoe Kikugorō III Tamaya Shinbei (玉屋新兵衛)
    Tamamo no mae (玉藻の前 / 玉藻のまへ)
  Seki Sanjūrō II Demura Shinbei (出村新兵衛)
    Toba (?) Mikado (鳥羽帝)
    Toba (?)  no Mikado Nasu no Hachirō (鳥羽の帝なすの八郎)
    Nasu no Hachirō (なすの八郎)
  Onoe Tamizō II sarumawahsi ??? (さる廻し三谷の三)
  Onoe Matsusuke III unread (うへ木や寺嶋のまつ)
  Ichikawa Monnosuke III Mikuni Kojōrō (三国小女郎)
    Umedamura Oshimo
    Oriu ( おりう)
 
Tsumoru koi yukino seki no to (積恋雪関扉)    
performed at the Ichimura in 11/1821 Ichikawa Monnosuke III Komachi-zakura no sei (小町桜のせゐ)
    Sumizome-zakura no sei (墨染桜の精)
  Ichikawa Omezō I Sekimori Sekibei (関守関兵衛)
    Ōtomo no Kuronushi (大伴の黒主)
  Ichikawa Danjūrō VII ?? no Shōshō Munesada

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1821