Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1821


 

play

actors

roles

 
Azuma giku yayoi no hinagata    
performed at the Nakamura in 03/1821 Segawa Kikunojō V Atsuma musume
 
Date moyo gedatsu no Kinugawa    
performed at the Nakamura in 03/1821 Ichikawa Danjūrō VII Kinugawa Tanizo / Kinugawa Yoemon
    Yotaro
  Segawa Kikunojō V Yorikane ko
  Iwai Kumesabauro II Takao
  Iwai Shijaku I Kasane
  Ichikawa Ebijuro I Dote no Michitetsu
  Iwai Hanshirō V nd
 
Hiragana seisuki    
performed at the Nakamura in 09/1821 Iwai Shijaku I Matsuemon nyōbō Oyoshi
  Ichikawa Danjūrō VII sendo Matsuemon jitsu Higuchi Jiro Kanemitsu
  Iwai Kumesabauro II Hayato musume Ofude
 
Iro soyuru Onoe Iwafuji    
performed at the Kawarazaki in 03/1821 Onoe Kikugorō III Iwafuji
    Rokura Shirojiro 
  Ichikawa Monnosuke III keisei Oyodo
 
Kabuki no haru Soga no kaki zome    
performed at the Nakamura in 01/1821 Ichikawa Danjūrō VII Soga Goro Tokimune
  Sawamura Gennosuke II Soga Juro Sukenari
  Segawa Kikunojō V Maizuru
    Oiso no Tora
  Iwai Shijaku I Keiwaizaka no Shosho
  Bandō Mitsugorō III nd
  Bandō Minosuke II nd
  Seki Sanjūrō II nd
 
Kasa ni yosuru nikao no irodori    
nd Arashi Isaburo nd
  Ichikawa Danjūrō VII nd
  Ichikawa Ebijuro I nd
  Iwai Kumesabauro II nd
 
Sanga no Sho Soga no shimadai    
performed at the Kawarazaki in 01/1821 Onoe Kikugorō III Sasano Kenzo
    Inano Hanbei
  Seki Sanjūrō II Satsuma Gengobei
  Ichikawa Monnosuke III musume Oyuki
 
Sarumawashi kadode no hitofushi    
performed at the Nakamura in 05/1821 Sawamura Gennosuke II sarumawashi Yojiro Hyoe
 
Sono uwasa fukeyo kawakaze    
performed at the Kawarazaki in 07/1821 Ichikawa Monnosuke III Mikuniya Kojoro
  Onoe Kikugorō III Tamamo no Maedamaya Shinbei
 
Tamamo no mae kumoi no hareginu    
performed at the Kawarazaki in 07/1821 Onoe Kikugorō III Tamaya Shinbei 
    Tamamo no mae
  Seki Sanjūrō II Demura Shinbei 
    Toba (?) Mikado
  Onoe Tamizo II sarumawahsi ??? (さる廻し三谷の三)
  Onoe Matsusuke III unread
  Ichikawa Monnosuke III Mikuni Kojoro
 
何種亀顔触 
なにをたねとてうききのかおぶれ
   
performed at the Ichimura in 11/1821 Bandō Hikosaburō IV xx Otomatsu (小旦那音松)
  Ichikawa Monnosuke III Oshiyun
 
神功皇后    
performed at the Kado (Osaka) in 11/1821 Nakamura Utaemon III unread (奴・武内宿祢)
  Bandō Mitsugorō III unread (奴・神功皇后)

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1821