Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1820


 

play

actors

roles

 
Ashiya dauman ochi kagami    
performed at the Kawarazaki in 09/1820 Ichikawa Jejuro I Yakanbei
  Ichikawa Danjūrō VII Yasuna
  Ichikawa Monnosuke III Kuzunoha kitsune
 
Chuko Somewake Tazuna    
performed at the Nakamura in 07/1820 Seki Sanjūrō II Furuteya Hachirobee
  Iwai Kumesaburō II koshimoto Omonoi (?)
  Segawa Kikunojō V nd
  Bandō Mitsuzo yuna Ohatsu
  Bandō Mitsugorō III date Shinazaemon
 
Dan no Ura kabuto Gunki    
performed at the Kawarazaki in 04/1820 Ichikawa Monnosuke III yukun Akoya
  Ichikawa Danjūrō VII Chichibu Shoji Shigetada
  Ichikawa Ebijuro I Iwanaga Saemon Munetsura
 
Hiragana seisuki    
performed at the Kawarazaki in 04/1820 Ichikawa Monnosuke III koshimoto Chidori
  Ichikawa Danjūrō VII Kajiwara Genta Kageki 
  Ichikawa Ebijuro I Kajiwara Heiji Keitaka
 
Hisago no gumbai    
performed at the Nakamura in 11/1820 Ichikawa Danjūrō VII Takechi Samanosuke
    Hisayoshi
  Ichikawa Ebijuro I Toranosuke Masakiyo
  Arashi Tokusaburo nn
 
Ichinotani futaba gunki    
performed at the Nakamura in 09/1820 Bandō Mitsugorō III Satsuma no mori Tadanori (?)
  Bandō Minosuke II Okabe Rokuyata
  Iwai Kumesaburō II Kiku no Mahe
 
Ise Heiji ume no Mitegura    
performed at the Kawarazaki in 11/1820 Seki Sanjūrō III shume no hangan Morihisa
    Hahenuki no Iwa
  Ichikawa Monnosuke III Akoya
    geisha Oben
  Onoe Kikugorō III Kazusa Shichiro Kagekiyo
    Tomotsuna no Kame 
 
Kikuzuki irifune monogatari    
performed at the Kado (Osaka) in 05/1820 Nakamura Utaemon III Komagata Kuranoshin
  Onoe Kikugorō III unread (累霊こん)
  Otani Tomoemon II Ukiyo Matahei 
 
Kumi awase iroha no tatemae    
performed at the Kawarazaki in 07/1820 Ichikawa Monnosuke III Kokuya musume Okumi
  Ichikawa Danjūrō VII nd
 
Obiya no hiki fuda    
performed at the Kawarazaki in 01/1820 Matsumoto Takegoro nd
  Iwai Hanshirō V Oichi
  Ichikawa Monnosuke III geiko Yukino
  Ichikawa Danjūrō VII miyakodori no Kumeji
 
Saki somu ru renri no Kiyomoto    
performed at the Kawarazaki in 11/1820 Onoe Kikugorō III Umenosei
  Ichikawa Danjūrō VII Matsunosei
 
Sakura butaimaku no date zome    
performed at the Tamakawa in 03/1820 Nakayama Tatezo Kabu Tanihira
  Fujikawa Katsujiro Ori Kotohime 
  Onoe Kikugorō III Nikki Danjo
    Masaoka
 
Sanmon Gosan no Kiri    
performed at the Nakamura in 03/1820 Segawa Kikunojō V Kuretake
  Bandō Minosuke II Kingo Hisaaki
  Iwai Kumesaburō II keisei Kokonoe
 
Saruwaka Hisago gunbai    
performed at the Nakamura in 09/1820 Ichikawa Danjūrō VII Hisayoshi
  Iwai Kumesaburō II Ono no Oto
 
Shiire Soga karigane zome    
performed at the Nakamura in 01/1820 Bandō Mitsugorō III Morihisa
    Kobayashi Asahina
  Kaminari Shokuro
  Segawa Kikunojō V Iwase
    koshimoto Otaka, Shokuro nyōbō Otaka
  Asao Tamejuro Banto Gihei
 
Sugawara denju tenarai kagami    
performed at the Tamakawa in 08/1820 Iwai Matsunosuke I Tonami
  Nakamura Shikan I Takebe Genzo
  Seki Sanjūrō II Umeomaru
  Nakamura Daikichi I Kakuju
    Kan Shojo
 
Sumidagawa hana no gosho  zome
performed at the Kawarazaki in 03/1820 Ichikawa Komazō V Umewakamaru
  Matsumoto Kōshirō V Sarushima Sota
  Kume no Heinai
  Iwai Hanshirō V Shoshi Ohatsu
    Osome
  Ichikawa Danjūrō VII Matsuwakamaru
 
Tsukiyuki Hanana Gori no Bundai
performed at the Nakamura in 09/1820 Bandō Mitsugorō III  Makura Monogurui (?) (枕物狂い)
    Ukare yakko
    Makashiyo
    Hanako
 
Yoshitsune Senbon zakura
performed at the Nakamura in 05/1820 Bandō Mitsugorō III  Sushiya no Yasuke
    Tokaiya Ginpei 
    Yasuke
  Iwai Kumesaburō II Sushiya Osato
  Seki Sanjūrō II Sagami Goro
    Igami no Gonda
  Segawa Kikunojō V Sato Tadanobu
 
声半曳高綱
performed at the Tamakawa in 11/1820 Bandō Mitsugorō III  Kataoka ?? (片岡三木頭)
 
御歳玉似顔絵本  
おんとしだまにがおえぞうし
performed at the Kawarazaki in 01/1820 Ichikawa Danjūrō VI Satsushima Hyogo
  Matsumoto Kōshirō V Inada Kozo
    Kamata Matahachi
 
梅由衛紫頭布
performed at the Kawarazaki in 09/1820 Ichikawa Danjūrō VI Ume no Yoshibei
  Ichikawa Monnosuke III Chokichi
  Ichikawa Ebijuro I Genbei Horino Genbei
 
七五三升摂喝采
performed at the Kawarazaki in 04/1820 Ichikawa Danjūrō VII Asahina
    Fukuobo (?)
    Juro Sukenari
    Oiso no Tora
    Kudo Suketsune
    Yanone Goro

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1820