Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1818


 

play

actors

roles

 
Arajishi Otokonosuke Terumitsu    
performed at the Nakamura in 08/1818 Matsumoto Kōshirō V Nikki Danjo
  Ichikawa Danjūrō VII Arajishi Otokonosuke Terumitsu
 
Banzui Chobee shojin manaita    
performed at the Nakamura in 03/1818 Segawa Kikunojō V Komurasaki
  Iwai Hanshirō V Shirai Gonpachi
 
Date kurabe Okuni kabuki    
performed at the Nakamura in 08/1818 Iwai Hanshirō V Kasane
  Bandō Mitsugorō III Date no Kinugawa Yoemon / Kinugawa Tanizo
  Nakamura Shikan I Hanyumura Kingoro
  Matsumoto Kōshirō V Tofuya Saburobei
    Hazawa Danjo Naonori
 
Edozome sakae Hisamatsu    
performed at the Morita in 06/1818 Matsumoto Kōshirō V Azamiya Seibei
  Ichikawa Danjūrō VII Hisamatsu jitsu wa Hainaba Kozo
  Segawa Kikunojō V geisha Omitsu
 
Higashiyama dono kabuki no danmaku    
performed at the Nakamura in 03/1818 Ichikawa Danjūrō VII Teranishi Kanshin
    Katsuranosuke
  Ichikawa Komazō V Chobei isshi Chomatsu
  Iwai Hanshirō V sakaya musume Omiwa
  Nakamura Shikan I fuka Nanamiha Kanawa Goro Imakuni
    Nagoya Sanza
  Segawa Kikunojō V keisei Katsuraki
 
Imosedori sugata no Masayume    
performed at the Nakamura in 11/1818 Nakamura Shikan I oshidori no sei [= spirit of mandarin duck] *
  Segawa Kikunojō V oshidori no sei [= spirit of mandarin duck] *
    * the same term is used for both roles
 
Imoseyama onna teikin    
performed at the Nakamura in 05/1818 Segawa Kikunojō V musume Hinadori
 
Ise Heiji hiiki no kamikaze    
performed at the Nakamura in 11/1818 Nakamura Daikichi I nd
  Bandō Mitsugorō III Miuranosuke
  Iwai Hanshirō V Nasu (?) no Osato
    Mikuni Kojoro kitsune
  Nakamura Shikan I Kazusanosuke / Kazusanosuke Hiromitsu 
  Nakamura Shikan II Demura Shinbei
  Matsumoto Kōshirō V Tamaya Shinbei
 
Ise ondo koi no netaba    
performed at the Miyako in 04/1818 Onoe Kikugorō III Fuku(oka) Mitsugi
  Iwai Kumesaburō II Aburaya Okon
  Nakamura Daikichi I Mitsugi oba
 
Kamakura sandai ki    
performed at the Nakamura in 02/1818 Nakamura Shikan I Sasaki Takatsuna
  Segawa Kikunojō V Toki hime gimi
 
Katakiuchi doremo wazamono Segawa Kikunojō V Okiku
performed at the Nakamura in 07/1818 Ichikawa Danjūrō VII Kinukawa Yasaburo
  Iwai Hanshirō V Ichimisai musume Osono
  Nakamura Shikan I Keyamura Rokusuke
 
Nennen Soga kuruwa nikki    
performed at the Nakamura in 01/1818 Ichikawa Danjūrō VII Nuregami Chogoro
 
Sanshibai mitate Sukeroku    
mitate (= imagined play never performed) Segawa Kikunojō V nd
  Bandō Mitsugorō III shirozake uri
  Iwai Hanshirō V Agemaki
  Ichikawa Danjūrō VII Sukeroku
  Matsumoto Kōshirō V Ikyu
  Banta Hangoro IV Kanpera Monbei
 
Shitenno ubuyu no Tamagawa    
performed at the Tamakawa in 11/1818 Segawa Kikunojō V inakamusume Mukade no Ohyaku
    Yamauba
  Iwai Hanshirō V hinin Komotare no Yasushi (?)
    Kikyo no mae
  Ichikawa Danjūrō VII unread ( []げゐ猿嶋哥遊)
    Sakata Kintoki
    Usui Arataro Sadamitsu
  Matsumoto Kōshirō V Urabe no Suetake
    Kurinoki Matatsugu
    Rokuro Kintsura
 
Soga kyodai omoi no hariyumi    
performed at the Shiba in 02/1818 Nakamura Daikichi I RoKuzō nyōbō Okinu
  Kiriyama Monji III Ishibeya Kinbei
  Onoe Kikugorō III Shinto Tokuji nochi ni Choemon
  Iwai Kumesaburō II nd
  Onoe Kikugorō III nd
 
Sono sugata hana no utsushi-e    
performed at the Nakamura in 04/1818 Nakamura Shikan I yakko Daisuke
  Iwai Hanshirō V keisei Kakuyama
    Yatori musume Oiwa
  Bandō Mitsugorō III Hanafusa Taro
    tezuma (= magican) Edozo
 
Taihei ki chushin koshaku    
performed at the Nakamura in 09/1818 Bandō Mitsugorō III Oboshi Yuranosuke
  Segawa Kikunojō V Kahoyo gozen
 
Tare mo mi o iro ni yatsushi    
performed at the Nakamura in 11/1818 Nakamura Shikan II chasen uri
    Kukoku-ji hachi tataki
  Iwai Hanshirō V inakamusume
  Bandō Mitsugorō III men-uchi (mask maker) Gorosaku / or simply men-uchi
     
Yoshitsune Senbon zakura    
performed at the Miyako in 09/1818 Nakamura Daikichi I Taira Tomomori
    Suke no tsubone
    Shizuka
    kitsune Tadanobu
 
巍魂箱直噺    
performed at the Tamakawa in 11/1818 Segawa Kikunojō V Kazurakiyama jorogumo no sei
  Ichikawa Danjūrō VII Sakata Hyogonosuke Kintoki
  Matsumoto Kōshirō V Urabe no xx Suetake

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1818