Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1818


 

play

actors

roles

 
Arajishi Otokonosuke Terumitsu    
performed at the Nakamura in 08/1818 Matsumoto Koshiro V Nikki Danjo
  Ichikawa Danjuro VII Arajishi Otokonosuke Terumitsu
 
Banzui Chobee shojin manaita    
performed at the Nakamura in 03/1818 Segawa Kikunojo V Komurasaki
  Iwai Hanshiro V Shirai Gonpachi
 
Date kurabe Okuni kabuki    
performed at the Nakamura in 08/1818 Iwai Hanshiro V Kasane
  Bando Mitsugoro III Date no Kinugawa Yoemon / Kinugawa Tanizo
  Nakamura Shikan I Hanyumura Kingoro
  Matsumoto Koshiro V Tofuya Saburobei
    Hazawa Danjo Naonori
 
Edozome sakae Hisamatsu    
performed at the Morita in 06/1818 Matsumoto Koshiro V Azamiya Seibei
  Ichikawa Danjuro VII Hisamatsu jitsu wa Hainaba Kozo
  Segawa Kikunojo V geisha Omitsu
 
Higashiyama dono kabuki no danmaku    
performed at the Nakamura in 03/1818 Ichikawa Danjuro VII Teranishi Kanshin
    Katsuranosuke
  Ichikawa Komazo V Chobei isshi Chomatsu
  Iwai Hanshiro V sakaya musume Omiwa
  Nakamura Shikan I fuka Nanamiha Kanawa Goro Imakuni
    Nagoya Sanza
  Segawa Kikunojo V keisei Katsuraki
 
Imosedori sugata no Masayume    
performed at the Nakamura in 11/1818 Nakamura Shikan I oshidori no sei [= spirit of mandarin duck] *
  Segawa Kikunojo V oshidori no sei [= spirit of mandarin duck] *
    * the same term is used for both roles
 
Imoseyama onna teikin    
performed at the Nakamura in 05/1818 Segawa Kikunojo V musume Hinadori
 
Ise Heiji hiiki no kamikaze    
performed at the Nakamura in 11/1818 Nakamura Daikichi I nd
  Bando Mitsugoro III Miuranosuke
  Iwai Hanshiro V Nasu (?) no Osato
    Mikuni Kojoro kitsune
  Nakamura Shikan I Kazusanosuke / Kazusanosuke Hiromitsu 
  Nakamura Shikan II Demura Shinbei
  Matsumoto Koshiro V Tamaya Shinbei
 
Ise ondo koi no netaba    
performed at the Miyako in 04/1818 Onoe Kikugoro III Fuku(oka) Mitsugi
  Iwai Kumesaburo II Aburaya Okon
  Nakamura Daikichi I Mitsugi oba
 
Kamakura sandai ki    
performed at the Nakamura in 02/1818 Nakamura Shikan I Sasaki Takatsuna
  Segawa Kikunojo V Toki hime gimi
 
Katakiuchi doremo wazamono Segawa Kikunojo V Okiku
performed at the Nakamura in 07/1818 Ichikawa Danjuro VII Kinukawa Yasaburo
  Iwai Hanshiro V Ichimisai musume Osono
  Nakamura Shikan I Keyamura Rokusuke
 
Nennen Soga kuruwa nikki    
performed at the Nakamura in 01/1818 Ichikawa Danjuro VII Nuregami Chogoro
 
Sanshibai mitate Sukeroku    
mitate (= imagined play never performed) Segawa Kikunojo V nd
  Bando Mitsugoro III shirozake uri
  Iwai Hanshiro V Agemaki
  Ichikawa Danjuro VII Sukeroku
  Matsumoto Koshiro V Ikyu
  Banta Hangoro IV Kanpera Monbei
 
Shitenno ubuyu no Tamagawa    
performed at the Tamakawa in 11/1818 Segawa Kikunojo V inakamusume Mukade no Ohyaku
    Yamauba
  Iwai Hanshiro V hinin Komotare no Yasushi (?)
    Kikyo no mae
  Ichikawa Danjuro VII unread ( []げゐ猿嶋哥遊)
    Sakata Kintoki
    Usui Arataro Sadamitsu
  Matsumoto Koshiro V Urabe no Suetake
    Kurinoki Matatsugu
    Rokuro Kintsura
 
Soga kyodai omoi no hariyumi    
performed at the Shiba in 02/1818 Nakamura Daikichi I Rokuzo nyobo Okinu
  Kiriyama Monji III Ishibeya Kinbei
  Onoe Kikugoro III Shinto Tokuji nochi ni Choemon
  Iwai Kumesaburo II nd
  Onoe Kikugoro III nd
 
Sono sugata hana no utsushi-e    
performed at the Nakamura in 04/1818 Nakamura Shikan I yakko Daisuke
  Iwai Hanshiro V keisei Kakuyama
    Yatori musume Oiwa
  Bando Mitsugoro III Hanafusa Taro
    tezuma (= magican) Edozo
 
Taihei ki chushin koshaku    
performed at the Nakamura in 09/1818 Bando Mitsugoro III Oboshi Yuranosuke
  Segawa Kikunojo V Kahoyo gozen
 
Tare mo mi o iro ni yatsushi    
performed at the Nakamura in 11/1818 Nakamura Shikan II chasen uri
    Kukoku-ji hachi tataki
  Iwai Hanshiro V inakamusume
  Bando Mitsugoro III men-uchi (mask maker) Gorosaku / or simply men-uchi
     
Yoshitsune Senbon zakura    
performed at the Miyako in 09/1818 Nakamura Daikichi I Taira Tomomori
    Suke no tsubone
    Shizuka
    kitsune Tadanobu
 
巍魂箱直噺    
performed at the Tamakawa in 11/1818 Segawa Kikunojo V Kazurakiyama jorogumo no sei
  Ichikawa Danjuro VII Sakata Hyogonosuke Kintoki
  Matsumoto Koshiro V Urabe no xx Suetake

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1818