Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1817


 

play

actors

roles

 
Chuko shobu-gatana    
performed at the Nakamura in 05/1817 Matsumoto Koshiro V Akabori Mizuemon
  Bando Mitsugoro III Miki Juzaemon
 
Hanatoyuki wago taihei ki    
performed at the Nakamura in 11/1817 Bando Mitsugoro III Kagokaki Jiro jitsu wa Oto no Miya no rei
  Iwai Hanshiro V Jirosaku nyobo Oyuki jitsuha Kureha no Kata no borei
 
Himekomatsu Nenohi no Asobi    
performed at the Nakamura in 12/1817 Ichikawa Danjuro VII Kameomaru
  Matsumoto Koshiro V Hahenuki no Iwa jitsuha Ariomaru
 
Honcho nijushiko    
performed at the Kiri in 04/1817 Bando Jutaro I Jihizo
  Kataoka Nizaemon VII Jokozo
 
Imose no en Risho no Kumiito    
performed at the Kawarazaki in 01/1817 Ichikawa Danjuro VII Honcho Tsunagoro
    hinin Hantoki Kurobei
  Iwai Hanshiro V geishiya Ofusa
    Itoya musume Oito
  Segawa Kikunojo V geisha Koito
 
Koro mo sakura Soga no Minato    
performed at the Nakamura in 02/1817 Bando Mitsugoro III Takemon Shobei
 
Kotoba no hanatsuki mo Mitsuhide    
performed at the Nakamura in 09/1817 Matsumoto Koshiro V Takechi Mitsuhide
 
Manmatoshubi naruto no Shiranami    
performed at the Nakamura in 09/1817 Bando Mitsugoro III Jurobei
  Nakamura Daikichi Jurobei nyobo Oyumi
  Seki Sanjuro II Sakurai Shuzen
 
Sazamegoto hiyoku no torikane    
performed at the Kawarazaki in 03/1817 Iwai Hanshiro V taru hiroi
 
Tsuizen Kasane Ogi    
performed at the Nakamura in 08/1817 Bando Mitsugoro III Haniu Yoemon
  Onoe Kikugoro III Kasane
    Kinekawa Yoemon
  Seki Sanjuro II Ryosuke
 
Uita-doshi musubi no kamiji    
performed at the Nakamura in 04 or 08/1817 Ichikawa Danjuro VII Kamiya Jihei
  Segawa Kikunojo V Kinokuniya Koharu

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1817