Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1813


 

play

actors

roles

 
Ashiya dauman ochi kagami    
performed at the Nakamura in 09/1813 Ichikawa Ichizo Yokanbei
  Sawamura xxx Yakanbei
  Bando Mitsugoro III Kuzunoha kitsune
  Sawamura Tanosuke II Abe no Seimei
 
Go hiiki Tsunagiuma    
performed at the Morita in 10/1813 Sawamura Dozo Abe no Seimei
  Onoe Shoroku I Kuzunoha kitsune
 
Go Taiheiki Shiraishi Banashi    
performed at the Nakamura in 08/1813 Sawamura Tanosuke II Kanai Tanigoro
 
Ichinotani futaba gunki    
performed at the xx in 05/1813 Nakamura Utaemon III Kumagai Naozane
  Nakamura Sanko I taifu Atsumori
 
Kasane ga fuchi Sate no Sono Nochi    
performed at the Morita in 06 and/or 08/1813 Onoe Shoroku I bokon Kasane
  Ichikawa Danjuro VII Hanyu no Yoemon
 
Mie-dasuki setai no akebono    
performed at the Nakamura in 07/1813 Bando Mitsugoro III yaoya Hanbei
 
Mijikayo Ukinao Chirashigaki    
nd in 07/1813 Onoe Matsusuke II Daiku Rokusaburo
  Sawamura Tanosuke II Osono
 
Modori bashi senani go hiiki    
performed at the Ichimura in 11/1813 Iwai Hanshiro V Shichiaya
    Onishichi nyobo
  Onoe Matsusuke II sakan Koteya
  Matsumoto Koshiro V Ibarakiya Onishichi Goro
  Ichikawa Danjuro VII Ebishako no ju
 
Oku dosha Bando junrei    
performed at the Nakamura in 11/1813 Onoe Matsusuke II Sancho in
    Hachiman Taro
    gejo Ohatsu
  Bando Mitsugoro III Sanekata no borei
    Uto Yasukata
    Iwafuji no tsubone 
  Nakamura Matsue III Sodehagi
 
Onna Gori obana no tomesode    
performed at the Nakamura in 09/1813 Sawamura Tanosuke II Shofu
 
Otoko ippiki ikiji no yasuuri    
performed at the Morita in 09/1813 Iwai Hanshiro V Shirai Gonpachi 
  Ichikawa Danjuro VII Teranishi Kanshin
  Matsumoto Koshiro V Banzui Chobei
 
Oyako eda no uguisu    
nd in 11/1813 Iwai Hanshiro V Yamauba
  Iwai Matsunosuke I Kuwaidomaru
 
Shiki no Nagame yosete mitsudai    
performed at the Nakamura in 03/1813 Bando Mitsugoro III handa Inari
    Ariwara no Narihira
 
Shikise mono Soga no date zome    
performed at the Morita in 01/1813 Iwai Hanshiro V menoto Masaoka
    Kasane
  Bando Tsurujuro nd
  Ichikawa Danjuro VII Goro Tokimune
  Matsumoto Koshiro V Saemon ?? (左衛門祐経) / Tadamasa Saemon Tadanori
  Arashi Shinpei III Arai Kazusuke
 
Sono omokage Date no utsushi-e    
performed at the Nakamura in 03/1813 Sawamura Tanosuke II Yorikane
    Tanaka no Okagi
  Onoe Matsusuke II keisei Takao
  Bando Mitsugoro III Masaoka
  Ichikawa Ichizo I Hamata
    Ukiyogawa Dohei

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1813