Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

Back to Kunisada home

Back to kabuki play indroduction


kabuki plays from 1810/11


 

play

actors

roles

 

1810

Hachijin shugo no honjo

   

performed at the Morita in 01/1810

Ichikawa Ichizo I Toransuke Masakiyo
  Sato Masakiyo
     
Nanakusa banzei Soga    
performed at the Kawarasaki in 01/1810 Bando Mitsugoro III Kudo Saemon xx
     
Sewa Ryori yaoya no kondate    
performed at the Morita in 06/1810 Asao Yujiro yaoya Hanbei
     
1811    
Azuma no Hanaiwa inodairi    
performed at the Nakamura in 11/1811 Kirishima Giemon I x no Daigaku
  Nakamura Utaemon III Chiyoko no Chiyoko heihei Mamenari
  Iwai Hanshiro V Masakado no mekake Shichiama jitsuha Seta Tatsu onna
 
Hamachidori Yumeno mutsugoto
performed at the Ichimura in 11/1811 Sawamura Sojuro IV Katori no Yoso (?)
  Sawamura Tanosuke II shiokumi Midori no Komatsu (?)
  Bando Mitsugoro III Sekiyaki Genzo (?)
 
Ichinotani futaba gunki    
performed at the Nakamura in 09/1811 Sawamura Tanosuke II Sagami
  Nakamura Utaemon III Kumagai no Jiro (Naozane)
  Sawamura Gennosuke I Minamoto no Yoshitsune
 
Itsukushima yuki no Mitegura    
performed at the Ichimura in 11/1811 Segawa Roko IV Tokiwa gozen
  Ayame no Mahe
  Kiheiji nyobo
  Sawamura Sojuro IV hascho Tsubute no Kiheiji
  Kiyomori nyudo
 
Seki no hatsune Negura no Tomodori
performed at the Ichimura in 09/1811 Iwai Hanshiro V Shizuka
  Ichikawa Danjuro VII kitsune Tadanobu
 
Sugawara denju tenarai kagami
performed at the Nakamura in 07 and/or 11/1811 Nakamura Utaemon III Umeomaru
  (Takebe) Genzo
  Onoe Shoroku I Shibei Daijin
  Sawamura Gennosuke I Matsuomaru
  Sawamura Tanosuke II Tonami
  Onoe Matsusuke II Shundo (Genba)
 
Tamamo no mae obana no nishiki
performed at the Ichimura in 07/1811 Matsumoto Koshiro V Miuranosuke
  Kyubi no Yoko
  Iwai Hanshiro V Tamamo no mae
  Ichikawa Danjuro VII Raishin
  Bando Mitsugoro III Seihaku
 
Tsumoru koi yukino seki no to
performed at the Morita in /1811 Matsumoto Koshiro V Sekibei
 
Yoshitsune Senbon zakura
performed at the Ichimura in 09/1811 Ichikawa Danjuro VII Genkuro kitsune
  Iwai Hanshiro V Shizuka Gozen

Top

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1810/11