Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
Triptychs part 6

 

last updated:

new pictures: 09/02/07

 

new information: 08/31/05

 

 

Triptychs

signature: Toyokuni ga
actors from l: Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Kuenzo I, Ichikawa Danjuro VIII
roles: Fujiya Azuma, Yamazaki Yogoro, Nuregami Chogoro
play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 2ic
publisher: Yamadaya Shojiro

ref.: ritsu 101-2095
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Danjuro VIII, Ichikawa Komazo VII, nd
roles: Aburaya Okon, Fukuoka Mitsugi, Aitamaya Kitaroku, nd
play: Ise ondo koi no netaba

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 4
publisher: Tsutaya Kichizo

ref.: ritsu 101-
3806,N121

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Yamazaki Kunigoro, Asao Okuyama III, Ichikawa Danjuro VIII, Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Komazo VII
roles: ryorinin Kisuke, nakai Oshika , nakai Manno, Fukuoka Mitsugi, Aburaya Okon, Aitamaya Kitaroku
play: Ise ondo koi no netaba

size: oban
censor seal: Magome, Hama
date:
rat 5
publisher: Sanoya Kihei

ref.: ritsu 101-3813
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Sawamura Chojuro V, Bando Shuka I, Onoe Kikujiro II
roles: Suzuki Mondo, Hashimotoya Shiraito, Mondo nyobo Oyasu
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri
date:
rat 3
publisher: Hamadaya Tokubei

ref.: ritsu 101-4041ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Kichisaburo III, Ichimura Uzaemon XIII, Onoe Kikujiro II, Sawamura Chojuro V, Bando Shuka I
roles: unread, Mondo musume Otoku, nyobo Oyasu, Suzuki Mondo, Hashimotoya Shiraito
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri
date:
rat 3
publisher: Tsujiokaya Bunsuke

ref.: ritsu 1011-4052
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Onoe Kikujiro II, Arashi Kichisaburo III, Ichimura Uzaemon XIII, Sawamura Chojuro V, Bando Shuka I, Otani Tomoemon IV
roles: Mondo nyobo Oyasu, unread, musume Otoku, Suzuki Mondo , Hashimotoya Shiraito , unread
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 3
publisher: Tsuruya Ume

ref.: ritsu 101-4055
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Bando Hikosaburo IV, Bando Takesaburo I, Onoe Baiko IV
roles: Takechi Mitsuhide, unread, onna tozoku Masako
play: Kabuki no haru kokoni Mitsuhide

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 10
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.: ritsu 101-5586
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Kichisaburo III, Sawamura Chojuro V, Bando Shuka I
roles: unread, Amitabhabo, unread
play: Hanawa San shinrago denki

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 10
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu 101-5661
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Bando Hikosaburo IV, Onoe Baiko IV, nd, nd
roles: unread [sendai xxxx (船頭☆拍子音)], Hakata Omura joro, nd, nd
play: Otogi banashi hakata no imaori

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe, shita-uri
date:
rat 7
publisher: Tsuruya Ume

ref.: ritsu
101-0881,101-0882,402-0207,402-0207f

signature: Toyokuni ga
actors: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjuro VIII, Iwai Kumesaburo III
roles: ryorinin Kisuke, Fukuoka Mitsugi, Aburaya Okon
play: Ise ondo koi no netaba

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 4
publisher: Iseya Chusuke

ref.: ritsu 201-2205ff

signature: Toyokuni ga
actors: Onoe Kikujiro II, Sawamura Chojuro V, Bando Shuka I
roles: Mondo nyobo Oyasu, Suzuki Mondo, Hashimotoya Shiraito
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 3
publisher: ?

ref.: ritsu 201-2278ff

signature: Toyokuni ga
actors: Iwai Kumesaburo III, Arashi Kichisaburo III, Ichikawa Danjuro VIII
roles: Sakura hime, yatsuko Yodohira, Kiyomizu Seigen
play: Koi (goro mo) Karigane zome

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 1
publisher: ?

ref.: N107(M341-012-01/02)

signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Danjuro VIII, Ichikawa Ebizo V, Iwai Kumesaburo III
roles: Anbai Yoshiroku jitsuha Gokuin Juemon, xxxx Tamagoro jitsuha Kaminari Shokuro, koshakushi Genzo jitsuha Karikane Bunshichi
play: Meigetsu gonin otoko

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 1
publisher: Minatoya Kohei

ref.: ritsu-006-3149ff

signature: Toyokuni ga
acotors from l: Ichikawa Kodanji IV, Ichikawa Danjuro VIII, Nakamura Kamenojo I
roles: Mibu imoto Kasane, Kinugawa Tanizo, Ashikaga Yorikane, Miuraya Takao
play: Kozote Kuruwa Mimasu no date zome

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 12
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu 100-8656ff

signature: Toyokuni ga
acotors from l: Onoe Baiko IV, Ichikawa Kodanji IV, Otani Tomomatsu, Nakamura Tsuruzo I, Bando Hikosaburo IV
play: Otogi banashi hakata no imaori

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 9
publisher: Yamaguchiya Tobei

ref.: N107(m141-016-06)

signature: oju/shi-e no ojuToyokuni ga
actors: Ichikawa Danjuro VIII (priest), Iwai Kumesaburo III (princess) on center sheet
roles from right: Irima Dategoro, Yakko Yodohei, Priest Kiyomizu Seigen, princess Sakura hime, Shimizu, Yakko Tsuruhei
play: Koi (goro mo) Karigane zome

size: oban
censor seal:
date:
rat 1
publisher: Sugiya Seibei

ref.: N81

signature: Toyokuni ga
acotors from l: Nakamura Kantaro I, Nakayama Bungoro II, Bando Shuka I, unknown, Kataoka Toragoro I, Sawamura Chojuro V
roles: banto Denhachi, unread, Danshichi-shima no Okaji, Chukan Kansuke, Shikama Daikuro, Danshichi no Gihei
play: Shinzo Tsurifune kidan

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 5
publisher: Iseya Chusuke

ref.: N107(m241-020-02(01)ff)

signature: Toyokuni ga
acotors from l: Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Saruzo I, Ichikawa Danjuro VIII
roles: keisehi Ayame, Kumadeya musume Takane, Murasaki Daijin Jiraya
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 8
publisher: Iseya Chusuke

ref.: N107(m341-017-05(01)ff)

signature: Toyokuni ga
acotors from l: Onoe Baiko IV, Nakayama Ichizo I, Morita Kanya XI, Otani Tomomatsu I, Onoe Baiko IV, nd
roles: ??
play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size: oban
censor seal: ??
date:
rat 3
publisher: Hamadaya Tokubei

ref.: N120-up1973ff

signature: Toyokuni ga
acotors from l: Bando Shuka I, Nakamura Shikan IV (scroll), Nakamura Fukusuke I, Sawamura Chojuro V
roles: ??
play: Meiyo jinsei roku

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 6
publisher: Tsutaya Kichizo

ref.: N120-uy0072ff

signature: Toyokuni ga

size: oban
censor seal: ??
date:
rat 2ic
publisher: Fujiokaya Keijiro

ref.: N115

signature: Toyokuni ga

size: oban
censor seal: ??
date:
rat ?
publisher: Kamaya Kihei

ref.: N121-11.43973a-c

Tetraptych


only thumnail available

signature: Toyokuni ga
roles: Kuganosuke, Daihanji, Sadaka, Hinadori and the servant Okiku
play: Imoseyama onna teikin

size: oban
censor seal:
date:
rat 3
publisher: ?

ref.:
N8

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints