Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
Triptychs part 6

 

last updated:

new pictures: 09/02/07

 

new information: 08/31/05

 

 

Triptychs

signature: Toyokuni ga
actors from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Kuenzo I, Ichikawa Danjūrō VIII
roles: Fujiya Azuma, Yamazaki Yogoro, Nuregami Chogoro
play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 2ic
publisher: Yamadaya Shojiro

ref.: ritsu 101-2095
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII, Ichikawa Komazō VII, nd
roles: Aburaya Okon, Fukuoka Mitsugi, Aitamaya Kitaroku, nd
play: Ise ondo koi no netaba

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 4
publisher: Tsutaya Kichizō

ref.: ritsu 101-
3806,N121

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Yamazaki Kunigorō, Asao Okuyama III, Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Komazō VII
roles: ryorinin Kisuke, nakai Oshika , nakai Manno, Fukuoka Mitsugi, Aburaya Okon, Aitamaya Kitaroku
play: Ise ondo koi no netaba

size: ōban
censor seal: Magome, Hama
date:
rat 5
publisher: Sanoya Kihei

ref.: ritsu 101-3813
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I, Onoe Kikujirō II
roles: Suzuki Mondo, Hashimotoya Shiraito, Mondo nyōbō Oyasu
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri
date:
rat 3
publisher: Hamadaya Tokubei

ref.: ritsu 101-4041ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Kichisaburō III, Ichimura Uzaemon XIII, Onoe Kikujirō II, Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I
roles: unread, Mondo musume Otoku, nyōbō Oyasu, Suzuki Mondo, Hashimotoya Shiraito
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri
date:
rat 3
publisher: Tsujiokaya Bunsuke

ref.: ritsu 1011-4052
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Onoe Kikujirō II, Arashi Kichisaburō III, Ichimura Uzaemon XIII, Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I, Otani Tomoemon IV
roles: Mondo nyōbō Oyasu, unread, musume Otoku, Suzuki Mondo , Hashimotoya Shiraito , unread
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 3
publisher: Tsuruya Ume

ref.: ritsu 101-4055
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Bandō Hikosaburō IV, Bandō Takesaburō I, Onoe Baikō IV
roles: Takechi Mitsuhide, unread, onna tozoku Masako
play: Kabuki no haru kokoni Mitsuhide

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 10
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.: ritsu 101-5586
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Kichisaburō III, Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I
roles: unread, Amitabhabo, unread
play: Hanawa San shinrago denki

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 10
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu 101-5661
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Bandō Hikosaburō IV, Onoe Baikō IV, nd, nd
roles: unread [sendai xxxx (船頭☆拍子音)], Hakata Omura joro, nd, nd
play: Otogi banashi hakata no imaori

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe, shita-uri
date:
rat 7
publisher: Tsuruya Ume

ref.: ritsu
101-0881,101-0882,402-0207,402-0207f

signature: Toyokuni ga
actors: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III
roles: ryorinin Kisuke, Fukuoka Mitsugi, Aburaya Okon
play: Ise ondo koi no netaba

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 4
publisher: Iseya Chusuke

ref.: ritsu 201-2205ff

signature: Toyokuni ga
actors: Onoe Kikujirō II, Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I
roles: Mondo nyōbō Oyasu, Suzuki Mondo, Hashimotoya Shiraito
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 3
publisher: ?

ref.: ritsu 201-2278ff

signature: Toyokuni ga
actors: Iwai Kumesaburō III, Arashi Kichisaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII
roles: Sakura hime, yatsuko Yodohira, Kiyomizu Seigen
play: Koi (goro mo) Karigane zome

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 1
publisher: ?

ref.: N107(M341-012-01/02)

signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Danjūrō VIII, Ichikawa Ebizō V, Iwai Kumesaburō III
roles: Anbai Yoshiroku jitsuha Gokuin Juemon, xxxx Tamagoro jitsuha Kaminari Shokuro, koshakushi Genzo jitsuha Karikane Bunshichi
play: Meigetsu gonin otoko

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 1
publisher: Minatoya Kohei

ref.: ritsu-006-3149ff

signature: Toyokuni ga
acotors from l: Ichikawa Kodanji IV, Ichikawa Danjūrō VIII, Nakamura Kamenojō I
roles: Mibu imoto Kasane, Kinugawa Tanizo, Ashikaga Yorikane, Miuraya Takao
play: Kozote Kuruwa Mimasu no date zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 12
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu 100-8656ff

signature: Toyokuni ga
acotors from l: Onoe Baikō IV, Ichikawa Kodanji IV, Otani Tomomatsu, Nakamura Tsuruzō I, Bandō Hikosaburō IV
play: Otogi banashi hakata no imaori

size: ōban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 9
publisher: Yamaguchiya Tobei

ref.: N107(m141-016-06)

signature: oju/shi-e no ojuToyokuni ga
actors: Ichikawa Danjūrō VIII (priest), Iwai Kumesaburō III (princess) on center sheet
roles from right: Irima Dategoro, Yakko Yodohei, Priest Kiyomizu Seigen, princess Sakura hime, Shimizu, Yakko Tsuruhei
play: Koi (goro mo) Karigane zome

size: ōban
censor seal:
date:
rat 1
publisher: Sugiya Seibei

ref.: N81

signature: Toyokuni ga
acotors from l: Nakamura Kantarō I, Nakayama Bungorō II, Bandō Shūka I, unknown, Kataoka Toragorō I, Sawamura Chōjūrō V
roles: banto Denhachi, unread, Danshichi-shima no Okaji, Chukan Kansuke, Shikama Daikuro, Danshichi no Gihei
play: Shinzo Tsurifune kidan

size: ōban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 5
publisher: Iseya Chusuke

ref.: N107(m241-020-02(01)ff)

signature: Toyokuni ga
acotors from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Enzō I, Ichikawa Danjūrō VIII
roles: keisehi Ayame, Kumadeya musume Takane, Murasaki Daijin Jiraya
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 8
publisher: Iseya Chusuke

ref.: N107(m341-017-05(01)ff)

signature: Toyokuni ga
acotors from l: Onoe Baikō IV, Nakayama Ichizō I, Morita Kanya XI, Otani Tomomatsu I, Onoe Baikō IV, nd
roles: ??
play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size: ōban
censor seal: ??
date:
rat 3
publisher: Hamadaya Tokubei

ref.: N120-up1973ff

signature: Toyokuni ga
acotors from l: Bandō Shūka I, Nakamura Shikan IV (scroll), Nakamura Fukusuke I, Sawamura Chōjūrō V
roles: ??
play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 6
publisher: Tsutaya Kichizō

ref.: N120-uy0072ff

signature: Toyokuni ga

size: ōban
censor seal: ??
date:
rat 2ic
publisher: Fujiokaya Keijiro

ref.: N115

signature: Toyokuni ga

size: ōban
censor seal: ??
date:
rat ?
publisher: Kamaya Kihei

ref.: N121-11.43973a-c

Tetraptych


only thumnail available

signature: Toyokuni ga
roles: Kuganosuke, Daihanji, Sadaka, Hinadori and the servant Okiku
play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal:
date:
rat 3
publisher: ?

ref.:
N8

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints