Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
Triptychs part 5

 

last updated:

new pictures: 05/19/05

 

new information: 08/31/05

 

 

Triptychs

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Omezo II, Arashi Rikan III, unknown, Ichikawa Danjuro VIII
roles: musume Kuzunoha kitsune, unread, Kuzunoha kitsune, Abe no Seimei, Abe no Yasuna
play: Ashiya dauman ochi kagami

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 8
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.: ritsu 100-8980ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baiko IV, Bando Hikosaburo IV

size: oban
censor seal:
date:
rat 1
publisher: Iseya Kanekichi

ref.: ritsu 100-9020ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Seki Sanjuro III (inset), Nakayama Ichizo I, Nakamura Kantaro I, Arashi Kichisaburo III, Nakamura Kamenojo I, Nakamura Kanemon I, Ichikawa Hirogoro I, Sawamura Chojuro V (inset)
roles: xx Hanbei, Arai Michijun, Inenoya Jinsuke, Kumokiri Nizaemon, yome Okei, goke Okan, banto Itaroku, Inenoya Hanbei
play: Meiyo jinsei roku

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri
date:
rat 7
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: ritsu 100-9425,100-9398f

signature: Toyokuni ga
actors from l: Bando Shuka I, Arashi Kichisaburo III, Onoe Kikujiro II
size: oban
censor seal:
date:
rat 1
publisher: Fujiokaya Keijiro

ref.: ritsu 101-0540
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Seki Sanjuro III, Onoe Kikujiro II, Bando Shuka I

size: oban
censor seal: ??/shita-uri
date:
rat 1
publisher: Yamaguchiya Tobei

ref.: ritsu 101-0543
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: unknown, Onoe Kikujiro II, Arashi Kichisaburo III, Sawamura Chojuro V
roles: hitorigo Daihachi, Fusahachi nyobo Onuhi, Inuta Kobungo, Yamabayashi Fusahachi
play: Satomi hakkenden


size: oban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 1
publisher: Minatoya Kohei

ref.: ritsu 101-0546
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Sawamura Chojuro V, Arashi Kichisaburo III, Otani Tomoemon IV, Seki Sanjuro III, Bando Shuka I
roles: Yamabayashi Fusahachi, Inuta Kobungo, Tanaya Bungohei, Inukai Genpachi, Inuzuka Shino
play: Satomi hakkenden

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 1
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: ritsu 101-0555
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Ebizo V, Ichikawa Danjuro VIII
roles: Koshiji , Senso Dojin, Jiraya
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 6
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu 101-1253
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjuro VIII, Iwai Kumesaburo III
roles: Takasago Yuminosuke, Jiraya, nise Tagoto hime
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 6
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.: ritsu
101-1262ff

signature: Toyokuni ga
actors Ichikawa Danjuro VIII, Arashi Rikan III, Iwai Kumesaburo III
roles: Murasaki Daijin jitsuha Jiraya , Kumade Okunai Ayame , Kumadeya musume Takane
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 6
publisher: Yamaguchiya Tobei

ref.: ritsu 101-1276
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Kuzo II, Ichikawa Shinsho II, Ichikawa Danjuro VIII
roles: keisei Ayame (?), Tsuruhashiya Kinosuke, xx Taro, Jiraiya
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 6
publisher: Maruya Kiyojiro

ref.: ritsu
101-1279ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Bando Takesaburo I, Onoe Baiko IV, Ichikawa Kodanji IV, Bando Hikosaburo IV
roles: tedai Seijuro, Tajima Onatsu, Tanaka Heisuke, Asahina Tobei
play: Musume Ogitsui no tatehiki

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 5
publisher: Hamadaya Tokubei

ref.: ritsu
101-1939ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kuzo II, Arashi Rikan III, Ichikawa Danjuro VIII
roles: Chokichi ane Oseki, Hanaregoma no Chokichi, Nuregami Chogoro
play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 3
publisher: Fujiokaya Keijiro

ref.: ritsu 101-2032
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjuro VIII, Ichikawa Kuzo II, Arashi Rikan III
roles: Nuregami Chogoro, Chokichi ane Oseki, Hanaregoma no Chokichi
play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 3
publisher: Tsutaya Kichizo

ref.: ritsu 101-2029
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: unknown, Arashi Rikan III, unknown, Ichikawa Danjuro VIII, Ichikawa Kuenzo I, Iwai Kumesaburo III
roles: Hanaregoma Chokichi, Nuregami Chogoro, Yamazakiya Yogoro, Fujiya Azuma
play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 2ic
publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: ritsu 101-2079
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Kuenzo I, Ichikawa Danjuro VIII
roles: Hanaregoma Chokichi, Fujiya Azuma, Yamazakiya Yogoro, Nuregami Chogoro
play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 2ic
publisher: Hamadaya Tokubei

ref.: ritsu 101-2081
ff

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints