Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
Triptychs part 4

 

last updated:

new pictures: 09/02/07

 

new information: 08/31/05

 

 

Triptychs

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjuro VIII, Iwai Kumesaburo III
roles: Takasago Yuminosuke, Katanaya Hanshichi jitsu Jiraiya, Katanaya musume Ohana
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Muramatsu, Fuku

date: rat 6
publisher: Shimizuya Naojiro

ref.: ritsu
270-30ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, Nakamura Tsuruzo I, Bando Takesaburo I, Onoe Baiko IV

size: oban
censor seal: Magome, Hama

date: rat 9
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: ritsu 006-2345
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Seki Sanjuro III, Sawamura Chojuro V, Bando Shuka I
roles: yaoya Hanbei, Inanoya Hanbei, xx Hanbei nyobo Ochiyo
play: Meiyo jinsei roku

size: oban
censor seal: Magome, Hama

date: rat 8
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu
006-0998,006-4266f,100-9395ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Nakamura Shijaku, Seki Sanjuro III, Bando Shuka I, Nakamura Fukusuke I, Iwai Kumesaburo III

size: oban
censor seal: Murata, Kinugasa

date: rat 8
publisher: Fujiokaya Keijiro

ref.: ritsu 006-5483
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjuro VIII, Iwai Kumesaburo III , Ichikawa Ebizo V
roles: Yagen Jutaro, nyobo Orie, Yagen Kinai
play: Chuko kanagaki koshaku

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 11
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu
100-0937,100-0938,100-1256ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Ebizo V, Iwai Kumesaburo III
roles: koshitsu Sadaka, Kyozumi, Koganosuke
play: Imoseyama onna teikin

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 2
publisher: Yorozuya Kichibei

ref.: ritsu 100-2894ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baiko IV, Nakamura Karoku I, Arashi Wonkichi III

size: oban
censor seal:
date:
rat 1
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu 100-3043
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjuro VIII, Ichikawa Ebizo V, Arashi Wasaburo II, Kawarazaki Chojuro III, Iwai Kumesaburo III
roles: Shume no Hangan, Hasuo hoshi, Yase no Osato, unread, Tamao hime
play: Rensho monogotari

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri
date:
rat 3
publisher: ?

ref.: ritsu 100-4737
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjuro I, Arashi Rikan III, unknown, Ichikawa Kuzo II
roles: Asari Yoichi Yoshitada, Yoichi tsuma Hangaku musume, hitorigo Ichiwakamaru, ama midai Masako
play: Wada gassen onna Maizuru

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata/shita-uri
date:
rat 1
publisher: Yorozuya Kichibei

ref.: ritsu 100-5109ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Kichisaburo III, Sawamura --jiro I, Seki Kasuke I, Ichimura Uzaemon XIII, Otani Tomoemon IV, Bando Kichiya, Suketakaya Takasuke III

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 9
publisher: ?

ref.: ritsu 100-6169
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Ebizo V, Iwai Kumesaburo III, Arashi Rikan III, Ichikawa Kuzo II, Ichikawa Danjuro VIII
roles: Sansho Dayu, Gonroku nyobo Orachi, Yamaoka Gonroku, Owada Kuranoshin, Motoyoshi Yonosuke
play: Mukashi banashi Sansho Dayu

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 4
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu 100-6721ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baiko IV, Bando Hikosaburo IV
roles: unread), Kobaimaru, Murota Sadayuki
play: Otogi banashi hakata no imaori

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 9
publisher: Moriya Jihei

ref.: ritsu 100-7390
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, Bando Takesaburo I, Morita Kanya XI, Bando Hikosaburo IV, Onoe Baiko IV
roles: unread, Marikawa Shizuma, Otsubo Magozaemon, Murota Sadayuki, unread
play: Otogi banashi hakata no imaori

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 9
publisher: Maruya Kiyojiro

ref.: ritsu 100-7399
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjuro VIII, Iwai Kumesaburo III
roles: yatsuko Yodohira, Kiyomizu Seigen, Sakura hime
play: Koi (goro mo) Karigane zome

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri
date:
rat 1
publisher: Hamadaya Tokubei

ref.: ritsu 100-8343
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Danjuro VIII, Onoe Shinshichi III, Ichikawa Komazo VII
roles: Sakura hime, Seigen, Tsuruki Mondo, unread
play: Koi (goro mo) Karigane zome

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 1
publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: ritsu 100-8346
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, unknown, Ichikawa Kuzo II (twice)
roles: Kuzunoha kitsune, Abe no Seimei, Abe no Yasuna, Ashiya Doman
play: Ashiya dauman ochi kagami

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 6
publisher: Izumiya Ichibei

ref.: ritsu 100-8974
ff

signature: Toyokuni ga
ensemble from the paly "Mukashi banashi Sansho Dayu"

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 4
publisher: Yamadaya Shojiro

ref.: ritsu
mai03f01(1)ff

signature: Toyokuni ga
actors: ??
role: Kenkaya Gorokichi (left)

size: oban
censor seal: ??
date:
rat 5
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.:
N121-11.43976a-c

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints