Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
Triptychs part 4

 

last updated:

new pictures: 09/02/07

 

new information: 08/31/05

 

 

Triptychs

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III
roles: Takasago Yuminosuke, Katanaya Hanshichi jitsu Jiraiya, Katanaya musume Ohana
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Muramatsu, Fuku

date: rat 6
publisher: Shimizuya Naojiro

ref.: ritsu
270-30ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, Nakamura Tsuruzō I, Bandō Takesaburō I, Onoe Baikō IV

size: ōban
censor seal: Magome, Hama

date: rat 9
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: ritsu 006-2345
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Seki Sanjūrō III, Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I
roles: yaoya Hanbei, Inanoya Hanbei, xx Hanbei nyōbō Ochiyo
play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Magome, Hama

date: rat 8
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu
006-0998,006-4266f,100-9395ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Nakamura Shijaku, Seki Sanjūrō III, Bandō Shūka I, Nakamura Fukusuke I, Iwai Kumesaburō III

size: ōban
censor seal: Murata, Kinugasa

date: rat 8
publisher: Fujiokaya Keijiro

ref.: ritsu 006-5483
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III , Ichikawa Ebizō V
roles: Yagen Jutaro, nyōbō Orie, Yagen Kinai
play: Chuko kanagaki koshaku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 11
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu
100-0937,100-0938,100-1256ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Ebizō V, Iwai Kumesaburō III
roles: koshitsu Sadaka, Kyozumi, Koganosuke
play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 2
publisher: Yorozuya Kichibei

ref.: ritsu 100-2894ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baikō IV, Nakamura Karoku I, Arashi Wonkichi III

size: ōban
censor seal:
date:
rat 1
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu 100-3043
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Ichikawa Ebizō V, Arashi Wasaburō II, Kawarazaki Chōjūrō III, Iwai Kumesaburō III
roles: Shume no Hangan, Hasuo hoshi, Yase no Osato, unread, Tamao hime
play: Rensho monogotari

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri
date:
rat 3
publisher: ?

ref.: ritsu 100-4737
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjūrō I, Arashi Rikan III, unknown, Ichikawa Kuzō II
roles: Asari Yoichi Yoshitada, Yoichi tsuma Hangaku musume, hitorigo Ichiwakamaru, ama midai Masako
play: Wada gassen onna Maizuru

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata/shita-uri
date:
rat 1
publisher: Yorozuya Kichibei

ref.: ritsu 100-5109ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Kichisaburō III, Sawamura --jiro I, Seki Kasuke I, Ichimura Uzaemon XIII, Otani Tomoemon IV, Bandō Kichiya, Suketakaya Takasuke III

size: ōban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 9
publisher: ?

ref.: ritsu 100-6169
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Ebizō V, Iwai Kumesaburō III, Arashi Rikan III, Ichikawa Kuzō II, Ichikawa Danjūrō VIII
roles: Sansho Dayu, Gonroku nyōbō Orachi, Yamaoka Gonroku, Owada Kuranoshin, Motoyoshi Yonosuke
play: Mukashi banashi Sansho Dayu

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 4
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu 100-6721ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baikō IV, Bandō Hikosaburō IV
roles: unread), Kobaimaru, Murota Sadayuki
play: Otogi banashi hakata no imaori

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 9
publisher: Moriya Jihei

ref.: ritsu 100-7390
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, Bandō Takesaburō I, Morita Kanya XI, Bandō Hikosaburō IV, Onoe Baikō IV
roles: unread, Marikawa Shizuma, Otsubo Magozaemon, Murota Sadayuki, unread
play: Otogi banashi hakata no imaori

size: ōban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 9
publisher: Maruya Kiyojiro

ref.: ritsu 100-7399
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III
roles: yatsuko Yodohira, Kiyomizu Seigen, Sakura hime
play: Koi (goro mo) Karigane zome

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri
date:
rat 1
publisher: Hamadaya Tokubei

ref.: ritsu 100-8343
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII, Onoe Shinshichi III, Ichikawa Komazō VII
roles: Sakura hime, Seigen, Tsuruki Mondo, unread
play: Koi (goro mo) Karigane zome

size: ōban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 1
publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: ritsu 100-8346
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, unknown, Ichikawa Kuzō II (twice)
roles: Kuzunoha kitsune, Abe no Seimei, Abe no Yasuna, Ashiya Doman
play: Ashiya dauman ochi kagami

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 6
publisher: Izumiya Ichibei

ref.: ritsu 100-8974
ff

signature: Toyokuni ga
ensemble from the paly "Mukashi banashi Sansho Dayu"

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 4
publisher: Yamadaya Shojiro

ref.: ritsu
mai03f01(1)ff

signature: Toyokuni ga
actors: ??
role: Kenkaya Gorokichi (left)

size: ōban
censor seal: ??
date:
rat 5
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.:
N121-11.43976a-c

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints