Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
Triptychs part 3

 

last updated:

new pictures: 09/02/07

 

new information: 08/31/05

 

 

Triptychs

signature: Toyokuni ga
actors from l: Sawamura Chojuro V, Bando Shuka I, Onoe Kikujiro II
roles: Tsurifune no Sabu, Danshichi-shima no Okaji, Issun-jima no Otatsu
play: Shinzo Tsurifune kidan

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 5
publisher: Hayashiya Shogoro

ref.: N86, ritsu 101-0332
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Danjuro VIII, Arashi Rikan III
roles
: yofu Koshiji, Jiraiya, Takasago Yuminosuke

play: Jiraiya Goketsu Monogatari

size: Oban
censor seals: Muramatsu, Fuku

date:
rat 6
publisher: Hamadaya Tokubei

ref.: N86, ritsu 101-1259ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjuro VIII, Arashi Rikan III, Ichikawa Ebizo V
roles: Jiraya, Takasago Yuminosuke, yasha Goro
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Muramatsu, Fuku

date: rat 6
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N86, ritsu 006-2136
ff

same print as above, right actor chanced
actors from l: Ichikawa Danjuro VIII, Arashi Rikan III, Ichikawa Kuzo II
ref: ritsu 101-5570ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Danjuro VIII
roles: Abe no Sadato, okugata Shikitahe omae, Hachiman Taro Yoshiee
play: Oshu Adachigahara

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 9
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu 006-1004,100-3788ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjuro VIII, Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Danjuro VIII, unknown, Iwai Shigematsu I, Arashi Rikan III, Iwai Kumesaburo III
roles: Jiraya no henshin, Tagoto hime no henshin, Hiki Kurando jitsu Jiraya, Tagoto hime jitsu Teruta, Yuminosuke
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Shimizuya Naojiro

ref.: N3, ritsu 006-1878
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: 2 unknown, Suketakaya Takasuke III, Bando Shuka I, Sawamura
Genhei II

size: oban
censor seal:
date:
rat 9
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: ritsu 100-6177
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Nakayama Ichizo I, Ichikawa Kodanji IV, unknown, Nakamura Tsuruzo I, Morita Kanya XI, 2 unknown, Bando Hikosaburo IV
roles: Mashima Gunzo, Koyo hoshi, unread, unread, Murota Sadayuki
play: Otogi banashi hakata no imaori

size: oban
censor seal: Magome, Hama

date: rat 9
publisher: Kagaya Yasubei

ref.: N86, ritsu 100-7393ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjuro VIII, Ichikawa Saruzo I, Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Danjuro VIII
roles: Jiraiya, Takane, Ayame, Murasaki Daijin jitsu Jiraya
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Ebisuya Shoshichi

ref.: N
107,N97-101-1232

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baiko IV, Bando Hikosaburo IV
roles: Akamatsu Shigetamaru, unread, unread
play: Otogi banashi hakata no imaori

size: oban
censor seal: Murata, Kinugasa
date:
rat 8
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N86, ritsu 101-0878,101-0879

signature: Toyokuni ga
actors from l: Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Ebizo V, Ichikawa Danjuro VIII
roles: Kairiki Otsuna, Senso Dojin, Jiraiya
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Watanabe, Mera/shita-uri

date: rat 7
publisher: Ebisuya Shoshichi

ref.: N86, ritsu 006-0926ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Seki Sanjuro III, Bando Shuka I, Sawamura Chojuro V
roles: xx Hanbei, Katsumi Anehe Ochiyo, Inenoya Hanbei
play: Meiyo jinsei roku

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 7
publisher: Iseya Chusuke

ref.: N86, ritsu 100-9392ff, e.a.

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, unknown, Ichikawa Danjuro VIII, unknown, Ichikawa Danjuro VIII
roles: Dote no Michitetsu (?), Kinugawa Tanizo, Ashikaga Yorikane
play: Kozote Kuruwa Mimasu no date zome

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 12
publisher: Wakasaya Yoichi

ref.: N86, ritsu 100-7211ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Seki Sanjuro III (left), Bando Shuka I (right), rest unknown
roles: Inukai Genpachi, Inuzuka Shino
play: Satomi hakkenden

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date:
rat 1
publisher: Yamaguchiya Tobei

ref.: NDL-259ff, ritsu 101-05
58ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Kichisaburo III (left), Sawamura Chojuro V (center), Bando Shuka I, Seki Sanjuro III, Nakamura Kamenojo I
play: Satomi hakkenden
size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata/shita-uri
date:
rat 1 ??
publisher: Moriya Jihei

ref.: NDL-256ff, ritsu 101-0564
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Seki Sanjuro III, Bando Shuka I, unknown, Otani Tomoemon IV, Nakayama Ichizo, Sawamura Chojuro IV, unknown, Onoe Kikujiro II, unknown,, Arashi Kichisaburo III
roles: xx Hanbei, nyobo Ochiyo, unread, do goke Okan, Inenoyamuko Jinsuk, Aoto Fujitsuna, Juzo musume Okiku, unread, Sujikawa Genjuro
play: Meiyo jinsei roku

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 7
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: ritsu 006-0292
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Fujikawa Kaju III, Arashi Koroku V, Sawamura Chojuro V,
Bando Shuka I
roles: Do Okame , Hashimotoya Kakae Oroku , Suzuki Mondo , Hashimotoya Shiraito
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal: Watanabe, Mera/shita-uri

date: rat 3
publisher: Minatoya Kohei

ref.: NDL-341
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: unknown, Ichikawa Komazo VI, unknown, Ichikawa Kuenzo, unknown, Ichikawa Ebizo V, 2 unknown, Ichikawa Danjuro VIII, Nakayama Bungoro II
roles: Minamoto no Yoshitsune, e.a., Musashibo Benkei, Togashi Saemon, e.a.
play: Kanjincho

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Wakasaya Yoichi

ref.: ritsu 006-0918
ff

signature: Toyokuni ga
actors from left: nd, Ichikawa Danjuro VIII, nd
roles: Jiraiya (center)
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Sanoya Kihei

ref.:
N121-11.43963a-c

signature: Toyokuni ga
actors: ??
roles: ??
play: ?

size: oban
censor seal: ??

date: rat 11
publisher: Sanoya Kihei

ref.:
N121-11.43962a-c

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints