Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Scenes from Kabuki plays from 1852
Triptychs part 2

 

last updated:

new pictures: 11/30/02

 

new information: 08/30/05

 

 

Triptychs

signature: Toyokuni ga
actors from l: Onoe Baiko IV, Nakamura Tsuruzo I, Ichikawa Kodanji IV, Seki Sanjuro III, Ichikawa Danjuro VIII, unknown
roles: onnatachi Narukami Otsuru, detsuchi ??, Mibu imoto Kasane, Ukiyo Tohei, Kinugawa Tanizo, Okiku jitsu Utakata hime
play: Kozote Kuruwa Mimasu no date zome

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 12
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: L53,p46, ritsu 006-2173
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjuro VIII, Ichikawa Ebizo V, Iwai Kumesaburo III
roles: Shume no Hangan, Kumagai nyudo, Tamaori no ama
play: Rensho monogotari

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 3
publisher: Iseya Kanekichi

ref.: ritsu 100-4733
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, Seki Sanjuro III, Ichikawa Danjuro VIII
roles:
unread Yoemon nyobo ?, unrread, Kinugawa Yoemon

play: Kozote Kuruwa Mimasu no date zome

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 12
publisher: Shimizuya Tsunejiro

ref.: ritsu 006-1905
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: unknown, Onoe Kikujiro II (left + center), Sawamura Chojuro V
roles: meshitsukai Ohatsu, churo Onoe, tsubone Iwafuji
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal:
Fuku, Muramatsu
date: rat 2ic
Publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: NDL-250,251,252

signature: Toyokuni ga
actors Bando Takesaburo I, Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baiko IV, Bando Hikosaburo IV
roles: unread, Koyo hoshi borei, unread: aisho Ofude (?) no ?, unread
play: Otogi banashi hakata no imaori

size: oban
censor seal: Murata, Kinugasa
date:
rat 8
publisher: unread

ref.: ritsu 100-7396
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Onoe Baiko IV, Ichikawa Kodanji IV, Morita Kanya XI, Bando Hikosaburo IV
roles: unread, Abe no Nakamaro rei, unread, Kibi daijin
play: Kinu Gyokuto wakoku no irifune

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 1
publisher: Moriya Jihei

ref.: N57, ritsu 100-3048
f

signature: Toyokuni ga
actors: Iwai Kumesaburo III,
Ichikawa Danjuro VIII,
Arashi Rikan III
roles: Tachibana (?) hime, ???? Motome, Sugi sakaya musume Omiwa
play: Imoseyama onna teikin

size: oban
censor seal:
Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Yorozuya Kichibei

ref.: N54, ritsu
100-2961ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kuzo II, Ichikawa Danjuro VIII, Arashi Rikan III
roles: Chokichi ane Oseki, Nuregami Chogoro, Hanaregoma no Chokichi
play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: oban
censor seal: Watanabe, Mera/shita-uri
date:
rat 3
publisher: Iseya Chusuke

ref.: NDL-455ff, ritsu
101-2026ff

signature: Toyokuni ga
actors Onoe Baiko IV, Ichikawa Kodanji IV, Bando Hikosaburo IV, Bando Takesaburo I
roles: Hakata Omura joro, Akamatsu Shigetamaru, unread, Marikawa Shizuma
play: Otogi banashi Hakata no imaori

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Ebisuya Shoshichi

ref.: ritsu 006-1890f
f

signature: Toyokuni ga
actors: Arashi Kichisaburo III, Bando Shuka I, Seki Sanjuro III
roles: Ushijima Chikara, meshitsukai Ohatsu, unreadable
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 2ic
publisher: Tsutaya Kichizo

ref.: N1, N86, ritsu 201-2229
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: unknonwn, Arashi Rikan III, 2 unknown, Onoe Shinshichi III, Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Ebizo V
roles: Hinadori, Sadaka, forground center: the servant Shimpei, above him koshimoto Kogiku, Kikiyau, Koganosuke, Kyozumi
play: Imoseyama onna teikin

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Moriya Jihei

ref.:  L71,p173, ritsu 006-2207
ff

signature: Toyokuni ga
actors: ?

roles: Anju hime Osan, Gondo nijo Orachi, Sansho Dayu, Motoyoshi Yonosuke, unreadable
play: Mukashi banashi Sansho Dayu

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 4
publisher: Shimizuya Naojiro

ref.: N10

signature: Toyokuni ga
actors:  Ichikawa Saruzo I, Arashi Rikan III, Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Ebizo V
roles: Hinadori, Sadaka, Koganosuke, Kyozumi
play: Imoseyama onna teikin

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 3
publisher: Tsujiya Yasubei

ref.: ritsu
006-0889ff

signature: Ichiyosai and Kochoro Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjuro VIII (inset), Arashi Rikan III, unknown, Ichikawa Danjuro VIII, Ichikawa Ebizo V (inset)
roles: Yokanbei, Abe no Yasuna (inset), Kuzunoha kitsune, Abe no Seimei, Yakanbei, Ashiya Doman Michitaru (inset)
play: Ashiya dauman ochi kagami

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 7
publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: ritsu 100-8977
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjuro VIII, Arashi Rikan III, Asao Okuyama III, Ichikawa Komazo VII, Iwai Kumesaburo III
roles: Fukuoka Mitsugi, ryorinin Kisuke, nakai Manno, Aitamaya Kitaroku, Aburaya Okon
play: Ise ondo koi no netaba

size: oban
censor seal: Murata, Kinugasa

date: rat 6
publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: N86, ritsu 101-3810
fff

signature: Toyokuni ga
actors: right:Seki Kasuke, Ichimura Uzaemon XIII, left: Nakayama Ichizo, Sawamura Chojuro V, unknown
roles: Mondo nyobo Oyasu, musume Otoku, Shokuro, unread, unread, Suzuki Mondo, Manjiro
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 6
publisher: Mikawaya Tetsugoro

ref.: N86, ritsu 006-1366f

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints