Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
Triptychs part 1

 

last updated:

new pictures: 08/21/04

 

new information: 03/31/21

 

 

Triptychs

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III, Iwai Kumesaburō III
roles: Motoyoshi Yonosuke, Yamaoka Gonroku, Gonroku nyōbō Orachi
play: Mukashi banashi Sansho Dayu

size:
ōban
censor seal:
Hama, Magome
date: rat 5
publisher: Wakasaya Yoichi

ref.: N2

signature: Toyokuni ga
actors from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III, Ichikawa Ebizō V
roles: Okaru, Kanpei, Heiemon, Goemon
play: Chuko kanagaki koshaku

size:
ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 11
publisher: Iseya Chusuke

ref.: ritsu
100-0891,100-0892,100-0893

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III
roles: Hayano Kanpei, Kanpei nyōbō Okaru, Teraoka Heiemon
play: Chuko kanagaki koshaku

size:
ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 12
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.: ritsu
100-1259,100-1260,100-1261

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kuenzo, Ichikawa Ebizō V, Ichikawa Danjūrō VIII
role: Minamoto no Yoshitsune, Musashibo Benkei, Togashi Saemon
play: Kanjincho

size:
ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Hayashiya Shogoro

ref.: ritsu 006-0923,006-0924,006-0925

signature: Toyokuni ga
actors from l: Onoe Baikō IV, Bandō Takesaburō I, Bandō Hikosaburō IV
roles: koshimoto Okaru, Hayano Kanpei, Ichimonjiya Saibei
play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size:
ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 3
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: ritsu 100-1287,100-1288,100-1289

signature: Toyokuni ga

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat ?
publisher: ?

ref.: N5

signature: Toyokuni ga
actors from l: Arashi Kichisaburō III, Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I, Otani Tomoemon IV, Seki Sanjūrō III
roles: Inuta Kobungo, Yamabayashi Fusahachi, Inuzuka Shino, Inukai Genpachi, Tanaya Bungohei
play: Satomi hakkenden

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 2
publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: N13, N86, ritsu 101-0561,101-0562,101-0563

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kuenzo, Iwai Kumesaburō III, unknown, Ichikawa Ebizō V, Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII
roles: Anju hime, Gondo nijo Orachi, Tsushiomaru , Sansho Dayu , Sansho Dayu musume Osan, Motoyoshi Yonosuke
play: Mukashi banashi Sansho Dayu

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 4
publisher: Yamaguchiya Tobei

ref.: N5

signature: Toyokuni ga
actors: Ichikawa Kodanji IV, Ichikawa Kodanji IV, Nakamura Karoku I, Onoe Baikō

size: ōban
censor seal: Watanabe, Mera/shita-uri

date: rat 1
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N15, ritsu 100-3040,100-3041,100-3042

signature: Toyokuni ga
actors: Arashi Kichisaburō III, Seki Sanjūrō III, Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I
roles: Satomi Yoshizane (里見義実), Kanemari Daisuke (金毬大助), Yatsufusa no rei (八房の霊), Satomi sokujo Fuse-hime (里見息女伏姫)
play: Satomi hakkenden

size: ōban
censor seal:
performance date:
rat 1 (1/1852)
publisher: Kagaya Yasubei

ref.: N3, ritsu 101-0532,101-0533

signature: Kōchōrō/Ichiyōsai Toyokuni ga
actors from left: Sawamura Chōjūrō V, 2 unknown, Bandō Shūka I, 2 unknown, Onoe Kikujirō II
roles: tsubone Iwafuji, meshitsukai Ohatsu, chūrō Onoe
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu/shita-uri
date:
rat 2ic
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.:
ritsu-100-7585ff

signature: Toyokuni ga
actors: Bandō Shūka I, Sawamura Chōjūrō V, Onoe Kikujirō II, Arashi Kichisaburō III or Arashi rikan III
roles: Inuzuka Shino, Yamabayashi Fusahachi, nyōbō Onuhi, Inuta Kobungo
play: Satomi hakkenden

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 1
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N86, ritsu 201-2220
ff

signature: Toyokuni ga
actor from l: Arashi Rikan III, Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII
roles: Takasago Yuminosuke , Tagoto hime jitsu Teruta, Jiraiya
play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata
date:
rat 8
publisher: Aritaya Seiemon

ref.: left: L1,p48, ritsu 101-1265
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Onoe Kikujirō II, Arashi Koroku V, Otani Tomoemon IV, Arashi Kichisaburō III
roles: Atsumori, nyōbō Omaki, Ogiya Kazusa, Tsutsumi ?? no Gunji, Kumagai Jiro Naozane
play: Suma no Miyako Genpei Tsutsuji

size: ōban
censor seal:
Hama, Magome
date: rat 5
publisher: Sinji ??

ref.: L1,p54, ritsu 100-4710
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Nakamura Kantarō I, Nakayama Bungorō II, Onoe Kikujirō II, Seki Sanjūrō III, Arashi Kichisaburō III, Nakamura Kamenojō I, Bandō Shūka I, Sawamura Chōjūrō V
roles: unread, Matsui no Gengo, 4 unread, meshitsukai Ohatsu, tsubone Iwafuji
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 2ic
publisher: Maruya Kiyojiro

ref.: ritsu 100-7728
ff

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints